ОБЯВЛЕНИЯ:

ДИРЕКЦИЯ ’’БЮРО ПО ТРУДА’’ - ПОМОРИЕ
Свободни работни места по сх."Младежка заетост"

Свободни работни места по схема "Младежка заетост"
за обучение на работното място
длъжност
1. Продавач – консултант – 4 РМ
2. Обслужващ бензиностанция/газостанция – 1 РМ
3. Специалист, маркетинг и реклама – 1 РМ
4. Технически сътрудник – 1 РМ
5. Касиер – 1 РМ
Право на участие в проекта имат лица:
1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
2. На възраст до 29 г. включително;
3. Да не участват в никаква форма на заетост;
4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.


За повече информация: Димитрина Стойкова, тел:0596/2-25-09


Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДИРЕКЦИЯ ’’БЮРО ПО ТРУДА’’ - ПОМОРИЕ
За вас работодатели - схема „Младежка заетост”


Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи на възраст до 29 години включително в две основни направления:
• Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
• Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
• възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
• здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
• възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
• разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.
Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.
На официалната страница на Агенцията по заетостта ще бъде публикуван комплектът от документи, необходим за кандидатстване.
За повече информация: Димитрина Стойкова, тел:0596/2-25-09


Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 следваща»

Content Management Powered by CuteNews