Социална политика

Д М К - гр. НЕСЕБЪР СЕДМИЧНО МЕНЮ
Деца от 10 месеца до 1 година Деца от 1 до 3 години
Домашен социален патронаж >>
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ - ОБЩИНА НЕСЕБЪР >> Прием на заявки по схема "Младежка заетост"
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните >>

Актуални новини от отдел "Социална политика":

ОБЯВА за набиране на кандидати за потребители по Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Несебър“ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01 Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър”

ОБЯВА за набиране на кандидати за потребители по Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Несебър“ финансиран от Оперативна за храни и основно материално подпомагане Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица
Операция „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01
Проектът предвижда
Събирането и регистрирането на заявленията ще започне от 01.10.2016 г. Срокът за подаване на заявления е 2 седмици, като крайният срок е 15.10.2016 г.
Документите ще се входират при екипа на проекта, находящ се в сградата на Домашен социален патронаж - гр. Несебър, ул."Еделвайс" № 6.
Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др., съгласно списъци, предоставени от Дирекция "Социално подпомагане" Поморие и утвърдена от Кмета на Община Несебър Процедура за реда, условията, подбора на потребители и изпълнението на дейностите по проекта.
Заявления от кандидат-потребителите се подават по образец.
С одобрените потребители ще бъдат подписани договори за услуга.
Списъците с одобрените за включване в проекта потребители ще бъдат изнесени на информационното табло на Община Несебър и на сайта на общината www.nesebarinfo.com
За справки и допълнителна информация на тел.: 0554/42796, 42005,

Публикувано на 30.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Документи

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ И ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Заявление за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Заявление за финансова помощ при "ин витро" процедура

Декларация за семейни начала

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯКомисия за защита от дискриминация
www.kzd-nondiscrimination.com
Регионален представител:
Гр.Бургас – 8000 Пл. ”Гаров”1, /в районна на автогара “Юг” п.к.346
Тел./факс: 056/826082; GSM: 0895507339;
Е-mail: burgas.kzd@kzd.bg
Лице за контакт: Ирина Иванова