Социална политика

Д М К - гр. НЕСЕБЪР СЕДМИЧНО МЕНЮ
Деца от 10 месеца до 1 година Деца от 1 до 3 години
Домашен социален патронаж >>
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ - ОБЩИНА НЕСЕБЪР >> Прием на заявки по схема "Младежка заетост"
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните >>

Актуални новини от отдел "Социална политика":

Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Поморие уведомява, че от 17.07.2017 г. ще започне приемът на заявления-декларации на основание Наредба РД 07/5 от 16.05.2008 г. за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017 г. – 2018 г. Заявление-декларация се подава по настоящ адрес.
Към заявление-декларация се прилагат следните документи:
1. Лична карта на всеки член на семейството /за справка/.
2. Смъртен акт на починал съпруг/съпруга /за справка/.
3. Удостоверение за получен брутен доход за последните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.
4. Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите.
5. ЕР на ТЕЛК/НЕЛК /за справка/.
6. Удостоверение за получена рента.
7. Оригинален документ за собственост /за справка/.
При отопление с електроенергия се прилага и последна платена фактура.
Заявления декларации могат да се подават в периода от 17.07.2017 г. до 31.10.2017г. в :
- централния офис на Дирекцията на адрес: гр.Поморие, ул.“Солна“ № 15
- Офиса в гр. Каблешково – в сградата на кметството
- Изнесено работно място в гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ № 24
- По населените места в община Поморие и община Несебър по приложения график за месец юли 2017г.

Публикувано на 14.07.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Документи

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ И ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Заявление за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Заявление за финансова помощ при "ин витро" процедура

Декларация за семейни начала

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯКомисия за защита от дискриминация
www.kzd-nondiscrimination.com
Регионален представител:
Гр.Бургас – 8000 Пл. ”Гаров”1, /в районна на автогара “Юг” п.к.346
Тел./факс: 056/826082; GSM: 0895507339;
Е-mail: burgas.kzd@kzd.bg
Лице за контакт: Ирина Иванова