МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ
„СЛЪНЦЕ, РАДОСТ, КРАСОТА” - 2017 г

 

Общински детски комплекс - Несебър
Несебър к-с “Младост” 62     тел. факс 0554 / 45952
e-mail: odk@abv.bg       festivali@nesebar.bg         

 

 

 


КЛАСИРАНЕ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ СЛЪНЦЕ, РАДОСТ, КРАСОТА - 2017 г.

 

П Р О Г Р А М А

От 12 - 15.06.2017       Регистрация на групите в Общински детски комплекс – Несебър /к-с „Младост” 62/
11.00 , 13.00 и 15.00 ч.         Технически  конференции

15.06.                  20.00 ч.      Откриване на фестивала
18.00  ч.Извозване на участниците до двора на СОУ „Любен Каравелов”- Несебър 
                                      Дефиле на участниците, вдигане на националните знамена пред портите на града,
представяне на участниците и празнична програма  на сцената наАмфитеатъра 
16.06                   11.00 ч.      Конферентен център/ зала № 1 / – среща с Кмета на града
16.06          13.00 ч.     Стара Митрополия   -  Начало на пленер /художници/
16, 17 и 18 10.00 ч.      Конкурсна програма -  /виж по-долу подробно, кликни на Конкурс/
                                     Посещение на културни паметници и разходка из стария град
с младши екскурзоводи – по предварителна заявка 
Фестивален концерт  на 20 от 19.00 ч. в Несебър , Амфитеатър
19 юни      9.30ч.                  Конференции с жури по раздели в Конферентен център
11.00 ч.     Майсторски класове  -  /виж по-долу подробно/
18.00 ч.     Награждаване и Гала – концерт

 

 

 

 

„Амфитеатър”
16.06.

 

9.00ч. - репетиция
10.00ч. - Конкурс

Съвременни танци
1 Ав.гр.-групи, солисти
1 в.гр.- солисти

 

15.00ч. - репетиция
15.30ч. - Конкурс

Съвременни танци
1 в.гр.- групи

17.30ч. - репетиция
18.00ч. - Конкурс

Съвременни танци
2 в.гр.-групи

20.00ч. - репетиция
20.30ч. - Конкурс

Съвременни танци
3 в.гр.;4 в.гр.;см.в.гр.
групи, дуети, солисти

 

 

„Амфитеатър”
17.06.

9.00ч. - репетиция
10.00ч. - Конкурс

Съвременни танци
2 в.гр.-дуети, солисти

Нестандартни форми

 

14.00ч. - репетиция
14.30ч. - Конкурс

Улични танци

17.00ч. - репетиция
17.30ч. - Конкурс

Характерни танци
2 в.гр.;3 в.гр.;смесена в.гр.

20.00ч. - репетиция
20.30ч. - Конкурс

Народни танци
2 в.гр. ; смесена в.гр.

Театър на модата

Belly dance

„Амфитеатър”
18.06.

9.00ч. - репетиция
10.00ч. - Конкурс

Народни танци
1 А в.гр.; 1в.гр.

Характерни танци
1 А в.гр.; 1в.гр.

 

15.00ч. - репетиция
15.30ч. - Конкурс

Класически танци
1 в.гр.; 2 в.гр.

17.00ч. - репетиция
17.30ч. - Конкурс

Класически танци
3 в.гр.; смесена в.гр.

Спортни танци

Мажоретни танци

20.00ч. - репетиция
20.30ч. - Конкурс

Стилизирани фолклорни танци

„Амфитеатър”
19.06.20

11.00ч.

Майсторски класове

 

 

18.00ч.

Награждаване
Гала концерт

 

„Амфитеатър”
20.06.

 

 

19.00 ч.

Фестивален концерт на участниците

 

 

Стара Митрополия
16.06.

 

 

 

 

 

 

 

14.00ч. - репетиция
14.30ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
1 А в.гр.-солисти
1 в.гр.- Вокални групи

17.00ч. -репетиция
17.30ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
1 в.гр.-дуети
1 в.гр.-солисти

20.00ч. - репетиция
20.30ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр. - солисти

Стара Митрополия
17.06.

 9.30ч. - репетиция
10.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
1 в.гр.-солисти

 

 

 

 

 

15.30ч - репетиция
16.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр. - солисти

19.30ч. - репетиция
20.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр.-Вокални групи
2 в.гр. -дуети
2 в.гр. - солисти

Стара Митрополия
18.06.

 

 

 

 

 

 

17.00ч. - репетиция
17.30ч. - конкурс

Народна песен
Всички възрастови групи

19.30ч. - репетиция
20.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
3 в.гр. и 4 в.гр.
Вокални групи,
дуети, солисти

 

 

Конферентен център
16.06

 

 

 

 

 

 

 

 

Конферентен център
17.06

 

12.30ч. - репетиция
13.00ч. - конкурс

Народни инструменти

 

 

 

 

 

 

Конферентен център
18.06.

9.30ч. - репетиция
10.00ч. - конкурс

Класически инструменти - пиано

 

13.30ч. - репетиция
14.00ч .- конкурс

Класически инструменти

Академичен вокал

 

 

 

Конферентен център
19.06.

11.00ч.
Майсторски класове