Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ

"ВОЛТА 2000"ЕООД, ЕИК 115779188, вписано в ТР със седалище и адрес на
управление гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Полковник Бонев" №4, ет.4, ап.5-
като собственик на преместваемия обект
Уведомяваме Ви за издадена Заповед №691/11.05.2017г. на Кмета на Община
Несебър

Публикувано на 12.05.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews