Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси, и чл.44 ал.4 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър.
Каним всички жители на Община Несебър да присъстват на публично обсъждане на окончателен годишен план на Бюджет 2016 год. и отчет на бюджета за 2016 год. на 02.05.2017 год. от 11:00 часа в „Демонстрационен център“, който се намира на ул. „Отец Паисий“ №46 /бившата Поликлиника на втория етаж/.Председател на ОбС - Несебър:…../п/…..
/Р. Кулев/

Публикувано на 20.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews