Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р

                        Приложение №8


ОТЧЕТ
на  реализираните приходи и разходи от туристически данък за 201
5г.


Приходи съгласно чл.11, ал. 2 от Закона за туризма Разходи съгласно чл.11 , ал.2 и чл.60 от Закона за туризма

 


2  108 598лв.

 


108 598 лв.

в т.ч. за :

65 000- рекламни туристически материали, вкл. издаване на книги  ;

20 000- поддръжка и обновяване на официален туристически сайт на Община Несебър

97 000- издръжка туристически информационен център и конферентен център

20 000- за медийни реклами

90 000- за участие в туристически борси; посрещане на чуждестранни официални  делегации

1 816 598 - за строителство и проектиране на обекти , обслужващи туристическите дейности


 

  1. Възстановяване на каменна настилка на улици в Несебър - стар град – 129 850лв.

  2. Основен ремонт на покрив на Археологически музей  Несебър-стар град – 18 122лв.

  3. Инженеринг на велоалея гр.Свети Влас – 248 232лв.

  4. Изграждане на парк в с.Оризаре – 224 340лв.

  5. Изграждане на многофункционална сграда-културен център гр.Несебър – 1 170 891лв.

  6. Изграждане на тенискортс изкуствена настилка, бетонни трибуни, закрити скамейки, зала за гости и паркинг в съществуващ спортен комплекс в гр.Обзор – 149 800лв.

  7. Изграждане на детски площадки, спортни площадки и фитнес на открито в Несебър - стар град – 159 875лв.

  8. Подобряване на инфраструструктурата в гр.Несебър, гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 7 488лв.АХПубликувано на 20.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews