Вие сте тук: Начална страница >> Прессъобщения


Прессъобщения


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Днес от 17.00ч. в зала „Мелсас” гр. Несебър ще се проведе заседание на управителния съвет на Асоциацията на общините, собственици на гори, чиито председател е кметът на община Ихтиман Маргарита Петкова. Община Несебър е между учредителите на асоциацията и е собственик на 11 хил. хектара гори. На форума ще присъстват кметове и представители на общините, участници в асоциацията. Тези срещи са традиционни и се провеждат на всеки три месеца, като за това тримесечие, домакин на събитието ще бъде гр. Несебър.

Асоциация “Общински гори” е учредена на 25.09.2008 г. в град Самоков с цел отстояване интересите на общините, собственици на гори, пред всички държавни и правителствени органи, както и за партниране на ДАГ при разработване на нормативната уредба в областта на горите и равнопоставянето на различните видове собственост пред закона.
Публикувана на 17 Sep 2009 от Пресцентър Община Несебър
ДЕЛА манипулират с лош политически ПР
Несебърски съветници натискат да се строи в Стария Несебър


Партия ДЕЛА се демаскира като напълно незаинтересована от обществения интерес на Община Несебър и демонстрира лош политически ПР, с цел грубо манипулиране на медиите. Относно днешна пресконференция на ДЕЛА в Бургас за измислени от тях „крупни далавери” с общински терени Община Несебър заявява следното:
1. Преговорите за замяна на 23 дка собственост на „Феста Холдинг” АД в Стария Несебър за 11 дка в новия град не са протичали на тъмно и в неизвестност. Напротив – те се водят от миналата година, отразени са още тогава в медиите и са обсъждани многократно както с общинските съветници, така и с гражданите на Несебър.
2. Темата е обсъдена на Комисия по ТСУ към Общински съвет Несебър в петък 12 юни 2009 г., за което има официален подписан протокол. Комисията е свикана по искане на Председателя на ОС г-н Благой Филипов и е разгледала предложението за спасяване на Старинния Несебър от строителство. Атанас Терзиев е бил търсен многократно по телефона, но не се е отзовал с присъствие на комисията. Вчера отново Терзиев е бил търсен по телефона е качеството си на Председател на комисията по ТСУ и отново не е осъществен контакт с него. Това показва за съжаление системен отказ от изпълнение на основни задължения на Атанас Терзиев като общински съветник по важни въпроси за обществото.
3. Преговорите за замяната на теренът в Стария Несебър е изцяло с цел да бъде спасен историческия полуостров от мащабно строителство, което неминуемо ще застраши статута на Несебър като град-паметник под егидата на ЮНЕСКО.
4. Изчисляването от ДЕЛА на сумата от 8 млн. евро загуба за Общината от сделката за 23 дка срещу 11 в новия град е абсолютно невярна и манипулативна. Според устройствените планове теренът от 23 дка на полуострова, притежаван от „Феста Холдинг” в момента има повече показатели за застрояване от терена, който им се предлага от Общината. Въпросните 11 дка попадат в брегоукрепителна зона и от тях могат да бъдат застроени едва 5 дка по тази причина.
5. С действията си и опитите на ДЕЛА да отклонят общественото внимание от сериозните проблеми свързани с техни съветници, администратори и членове, те нанасят огромна вреда не само на гражданите на Несебър, но и на всички българи. Опасността поради подобни манипулации и политически популизъм да се провалят преговорите с „Феста” може само да доведе до реално строителство на атракцион с делфинариум в Стария Несебър, което е юридически законно. Това наистина би било нещо фатално и необратимо, изцяло по вина на ръководството на ДЕЛА.
6. Позицията на Община Несебър е категорична и открита. Тя е обоснована и оповестена още в началото на този мандат. Според нас строителството на делфинариум в Стария Несебър е недопустимо и ние търсим вариант да го предотвратим. Вместо да съдействат за това, което удовлетворява обществения интерес, от политическа партия ДЕЛА решават да излъжат евтино, за да си направят пошла реклама. Интересно е, че в същото време, противопоставяйки се на замяната, те не предлагат никакъв алтернативен подход за запазване на земята на полуострова.
7. Надяваме се ръководството на „Феста Холдинг” да прояви разбиране и да не се откаже от постигнатото трудно споразумение, тъй като позицията на ДЕЛА не е позиция нито на мнозинството в Общинския съвет, нито на несебърските граждани.



Пресцентър
Община Несебър
Публикувана на 16 Jun 2009 от Пресцентър Община Несебър

Този проект се подкрепя от Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност (2007 – 2013) – PROGRESS, Процедура за подбор на проекти VP/2008/101

Проект CECILY е в съответствие с приоритетите, заложени в Програма PROGRESS и с Лисабонската стратегия, свързани с растежа, работните места и необходимостта те да бъдат адаптирани към проблемите свързани с глобализацията, демографското застаряване на населението и миграцията.
Проектът е насочен към възможността да се създаде модел, чрез който да бъдат подкрепени нови работни места като се развият предприемачески инициативи, насочени към лица в неравностойно положение, като мигранти, дълготрайно безработни лица, хора с увреждания, жени и други рискови групи

Продължителността на проекта е 12 месеца, като договора за неговото изпълнение е с референтен No VS/2008/0472 и беше подписан в Брюксел на 08.12.2008 година между представител на Регион Тоскана като Водещ партньор по проекта и Комисията
Изпълнението на проекта стартира през месец януари 2009 година. Ангажимент на Агенцията за социално подпомагане като партньор по проекта е информиране на обществеността за същността и целите на проекта .

Бюджета на проекта е € 200 000
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, принос на Комисията е в размер на € 143.892,80, което е 80 %
Партньори по проекта са:
• Регион Тоскана, Италия – водещ партньор;
• ESPRIT – Италия,
• Община Банска Бистрица – Словакия,
• Община Несебър – България и
• Агенция за социално подпомагане - България

Общата цел на проекта е насочена към увеличаване потенциала на местните икономики чрез целенасочено финансиране и подкрепящи съвместни дейности от страна на публичния и неправителствения сектор за активизиране на лица в неравностойно положение, които са изключени от пазара на труда

Основните дейности включени в проект CECILY са обвързани с процеса на обмяна на добри практики и прилагането им според специфичните нужди и характеристики на партньорите на територията на Община Несебър и Община Банска Бистрица, както и включването на всички заинтересовани страни – институции и неправителствени организации на местно ниво за съвместната успешна реализация на проекта.
Един от основните моменти при реализацията на проекта, е свързан със запознаването с модела на организацията ESPRIT. Моделът на организацията ESPRIT се основава на извършването на сравнителен анализ за това доколко различните системи на местно ниво са в състояние съвместно да проследяват и идентифицират основните фактори които определят социално – икономическата обстановка в региона.
Съпътстващите дейности, които ще се изпълняват по време на проекта, са свързани със създаване и последващо развитие на познанията на служителите и ръководителите в публичните институции, както и на лицата, ангажирани в неправителствения сектор, и проучване на възможните рискове, възпрепятстващи успешното взаимодействие между публичния сектор и организациите с нестопанска цел.
Проектът съдържа седем основни типа дейности:
1. Управление на проекта
2. Анализ на съществуващото състояние
3. Адаптиране на модела на организацията ESPIRIT
4. Утвърждаване на модела
5. Създаване на интернет страница на проекта
6. Мониторинг и оценка на проекта
7. Популяризиране на резултатите от проекта

Очакваните ресултати са свързани с:
Постигане на съвместна ангажираност на публичните институции и организациите с нестопанска цел на местно ниво за осъществяване на един позитивен смесен модел на работа при определянето и осъществяването на политиките на местно ниво.
Придобиване на допълнителни познания на специалистите и професионалистите от двата сектора след включването им в обучителни семинари, където те имат възможност да се запознаят с различни реални ситуации и да споделят съвместния си опит.

This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (2007 – 2013) – PROGRESS. This programme is managed by the Directorate-General for Employment, social affairs and equal opportunities of the European Commission.
This programme was established to financially support the implementation of the objectives of the European Union in the employment and social affairs area, as set out in the Social Agenda, and thereby contribute to the achievement of the Lisbon Strategy goals in these fields.
The seven – year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU – 27, EFTA – EEA and EU candidate and pre – candidate countries.
PROGRESS mission is to strengthen the EU contribution in support of Member States’ commitments and efforts to create more and better jobs and to build a more cohesive society. To that effect, PROGRESS will be instrumental in:
• Providing analysis and policy advice on PROGRESS policy areas;
• Monitoring and reporting on the implementation of EU legislation and policies in PROGRESS policy areas;
• Promoting policy transfer, learning and support among Member States an EU objectives and priorities; and
• Relaying the views of the stakeholders and society at large
For more information see: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
Публикувана на 15 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


_ІІІ_ІІ

Официален сайт на Община Несебър. Всички права запазени!