Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

Туристическа борса "Ваканция и Spa EXPO 2009"
Лесна, ефектна, удобна и напълно безплатна реклама Ви осигурява
община НЕСЕБЪР
на международните туристически изложения

26 - 28.02.2009г. в НДК, гр. COФИЯ
и

19 - 22.03.2009г. в гр. Букурещ, Румъния


Вашите рекламни материали очакваме
- за „Ваканция и spa expo 2009” - до 15,00часа на 24.02.09г.
- за „TTR - Bucharest 2009” - до 16,00часа на 15.03.09г.
в Община Несебър, отдел „Туризъм и туристическа реклама”,ет.5
тел.:0554/2-93-46, 2-93-47; e-mail:tourism@nesebar.bgПубликувана на 18 Feb 2009 от Пресцентър Община Несебър
Разглеждане на проекто-бюджета за 2009г и обсъждане върху отчета на бюджета на община Несебър за 2008г.
На 20 февруари 2009г. в зала „Мелсес” гр. Несебър от 15.00ч., ще се проведе обществено обсъждане върху отчета на бюджета на община Несебър за 2008г.


Също така ще се разгледа проекто-бюджета за 2009г.
Публикувана на 12 Feb 2009 от Пресцентър Община Несебър
ОБЯВА
ОБЯВА


От 01.03.09г.,
Дирекция „Транспорт” към община Несебър, ще приема молби за пропуски на автомобили в Стария град и за абонаментни паркоместа в Общински паркинги гр. Несебър.
Пресцентър
Община Несебър
0897000553
Публикувана на 11 Feb 2009 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - Конкурс за отдаване под наем на търговски обекти
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д ¹50
гр.Несебър 05.02. 2009 г.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба ¹5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение ¹209 от Протокол ¹7/24.04.2008г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – Магазин ¹10 – на площ от 10.75 /десет цяло и седемдесет и пет ст. / кв.м, находящ се в бивш Търговски център ”Сочи”, в гр.Несебър - стара част, кв.45, УПИ ² по плана на гр.Несебър, с кад.¹51500.501.408.1, АОС ¹944/02.02.2001г.при следните условия:
Повече информация на КонкурсиПубликувана на 05 Feb 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър информира, че предстоят да бъдат извършени проверки за спазване на изискванията за поставяне на РИЕ - билборд върху терени собственост на общината, съгласно разпоредбите на Наредба ¹3 за рекламната дейност на територията на община Несебър, приета от Общински съвет-Несебър.


След извършен оглед на място, от съответните длъжностни лица, на нарушителите ще бъдат съставени констативен протокол/акт/ и акт за установяване на административно нарушение.


Предвидените дати за провеждане на проверката по населени места са както следва:

Несебър/нова част/ - 11.02.2009г./сряда/
Слънчев бряг –запад - 17.02-19.02.2009г./вкл./
Обзор - 20.02.2009г. /петък/
Св.Влас - 24.02.2009г./вторник/
Равда - 26.02.2009г./четвъртък/
Публикувана на 04 Feb 2009 от Пресцентър Община Несебър
Община Несебър обявява - Конкурс за отдаване под наем на: Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д ¹42 гр.Несебър 30.01.2009 г.На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба ¹5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение ¹391 от Протокол ¹11/13.10.2008г. на ОС – Несебър,ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе конкурс за отдаване под наем на: Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ, с полезна площ 19.52 кв.м, и манипулационна с полезна площ от 19.52 / помещение 5б и 5в по арх. проект/ ведно с 12.20 кв.м, ид.части от общите части на сграда - 3 за комплексно и здравно обслужване на населението, находяща се в УПИ ², кв.23 по регул.план на с.Гюльовца съставляващ поз.имот с кад. ¹ 18469.501.223 по кадастралната карта, публична общинска собственост съгласно АпОС ¹2370/17.04.2006г.
Повече информация на КонкурсиПубликувана на 02 Feb 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>