_
_
Вие сте тук: Начална страница >> Новини
Прессъобщения Фотогалерия Песен за Несебър
Новини Видео новини
Новини

ПРАЗНИЦИТЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Началото на празниците по случай Деня на българската просвета и култура, бе поставено с тържествен концерт на самодейните състави към читалище „Яна Лъскова” гр. Несебър, състоял се на площад „Месамбрия” в Стария град. На танците и песните на самодейците, заредили атмосверата с празнично и пролетно настроение, се наслаждаваха както събралата се публика на площада, така и случайно преминаващите туристи, впечатлени от българските обичаи.
Публикувано на 22 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Община Несебър спечели проект за отпускане на финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.,
,като средствата ще бъде 100% от общо допустимите разходи по проекта. Парите ще бъдат отпуснати за „Укрепване свлачището на с.Равда” по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”.
Вчера в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, официално договорът подписа г-н Георги Манолов зам.кмет „Управление и проекти по еврофондове” на община Несебър.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на свачище с. Равда”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
Публикувано на 22 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Работна среща между община Несебър, италиански представители и местни туроператори

По инициатива на Община Несебър се проведе работна среща между представители на италианските организация Cral и The Black Sea Italian Desk и представители на местния туристически бизнес вчера – 21 май . Инициативата е част от международния проект „CECILY”, който община Несебър изпълнява в партньорство с Област Тоскана, НПО Есприт, Агенцията за социално подпомагане и Община Банска Бистрица.
Публикувано на 22 May 2009 от Пресцентър община Несебър

ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦАТА С ИГРА НА СОЦИАЛНИ РОЛИ
Вчера в училище „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Свети Влас се проведе симулирано възпитателно дело на случая „Баскетболната топка” по инициатива на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Несебър.
Деца от 6-ти клас на училището влязоха в ролите на членове от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на съдия, адвокат, протоколчик, обвиняем, психолог, служител на Детска педагогическа стая, работник от отдел „Закрила на детето” и защитници.
Публикувано на 22 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Дружеството на несебърските художници взе участие в Международния салон на изкуствата "ИМПРЕСИЯ", който се откри в рамките на Международния пролетен панаир в Пловдив

Изложението се проведе в периода 12-17 май 2009г. Всеки един от авторите на дружеството представи по 3 свои творби, които предизвикаха голям интерес сред посетителите. Чрез произведенията си художниците доказаха, че Несебър е добро и вдъхновяващо място както за живеене, така и за творене.
Публикувано на 18 May 2009 от Пресцентър община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


_ІІ_ІІ_ІІ_ІІ
Официален сайт на Община Несебър. Всички права запазени!