Етажна собственост

I. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТАII. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Закон за управление на етажната собственост (изтегли)

Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост (изтегли)

Книга на етажната собственост (изтегли)

ЗАПОВЕД от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отвори)

Уведомление по чл.46б от ЗУЕС (изтегли)

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (изтегли)

В помощ на етажните собственици - социална мрежа за съседи