О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д № 1847 / 30.10.2015 год.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и писмо изх.№ 08-00-331 /19.10.2015 год. на Кметство Равда, писмо изх.№ 2022 /19.10.2015 г. на Кметство гр.Обзор, писмо изх.№ 08-00-158 /19.10.2015 г. на Кметство гр. Свети Влас и писмо изх.№ 196 / 28.10.2015 г. на Управление „БКС” - Несебър

О П Р Е Д Е Л Я М

Районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2016 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1847 / 30.10.2015 год.


Публикувано на 30 Oct 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове
 • Архив:

 • Профил на купувача - Архив Ноември 2012 - Юли 2014
 • Профил на купувача - Архив Март 2012 - Октомври 2012
 • Обществени поръчки - Архив 2013/ 2012/ /2011
 • Обществени поръчки - Архив 2010 / 2009
 • Конкурси - Архив 2013 / 2012 / 2011/
 • Конкурси-Архив 2010 / 2009
 • Търгове - Архив 2013 / 2012/ /2011