СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
юрисконсулт в отдел „Правно обслужване”


Kонкурсната комисия, определена със заповед № 1884/26.11.2015 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елисавета Андреева Русева
2. Станислава Пламенова Лазарова
3. Ваня Сталиянова Стефанова
4. Христина Маргаритова Димитрова
5. Мая Радославова Деянова
6. Октан Кямил Мехмед
7. Милена Драгнева Йорданова
8. Невелина Стефанова Тълпигова
9. Анна Георгиева Димитрова
10. Екатерина Николова Денчева

ІІ. Недопуснати кандидати:

1. Лаерт Нина
Подадените документи с вх.№ Н1-ОА1-5869/03.12.2015 г. са пълни, но подадената декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС е без подпис.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС- до участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

2. Павлета Божидарова Георгиева
Подадените документи с вх.№ Н1-ОА1-5792/30.11.2015 г. не са пълни. В комплекта подадени документи липсва копие на удостоверение за правоспособност.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС- до участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 22 декември 2015 г. /вторник/ в 11.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /22.12.2015 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Граждански процесуален кодекс
2. Административнопроцесуален кодекс
3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4. Закон за задълженията и договорите
5. Закон за обществените поръчки
6. Закон за общинската собственост
7. Закон за държавния служител
8. Закон за устройство на територията
9. Кодекс на труда
10. Закон за публичните финанси


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Секретар на Община Несебър- Стойко Стоянов/


Публикувано на 14 Dec 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове
 • Архив:

 • Профил на купувача - Архив Ноември 2012 - Юли 2014
 • Профил на купувача - Архив Март 2012 - Октомври 2012
 • Обществени поръчки - Архив 2013/ 2012/ /2011
 • Обществени поръчки - Архив 2010 / 2009
 • Конкурси - Архив 2013 / 2012 / 2011/
 • Конкурси-Архив 2010 / 2009
 • Търгове - Архив 2013 / 2012/ /2011