Архив обяви община Несебър

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
гр.София 1125, бул."Драган Цанков" 35
тел.: 02/ 807 30 30, факс: 02/ 870 84 48
e-mail: kzd@kzd.bg
______________________________________________
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

СОММISSION FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA
phone: +359 2 807 30 30, fax: +359 2 870 84 48
e-mail: kzd@kzd.bg
_____________________________________________________С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 08.11.2013г. от 10.30 – 12.30 часа в сградата на общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу, които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права. Оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. За постигането на тази не лека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Ирина Иванова
/Регионален представител на КЗД- Бургас/
Тел. 056/826082
GSM: 0895507339

.
Публикувано 04 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews