Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ 94-00-55980/30.09.2013 год.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект: «Северен околовръстен път с.Равда от о.т.11 до о.т.559», за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Границата на проектното трасе от юг минава по северните граници на имотите от урбанизираната територия/северно от улично-регулационната линия/.

Платното от север на осовата линия минава през земеделски земи и засяга следните имоти: 61056.50.100-за местен път-общинска публична собственост-Община Несебър; 61056.52.100-за селскстопански, горски, ведомствен път-стопанисван от Община Несебър; 61056.65.10-за друг курортно-рекреационен обект-частна собственост на Петър Николов Делиатанасов, Янка Илиева Георгиева, Лазар Николов Делиатанасов, Невенка Николова Андонова, Кирил Илиев Делиатанасов, Василка Христова Лукова, Митко Христов Делиатанасов, Марийка Атанансова Делиатанасова, Елена Петрова Делиатанасова, Мирослав Николов Делиатанасов, Калинка Николова Рингбауер, Невена Христова Маслинкова, Петър Николов Делиатанасов, Пенка Христовма Костова;61056.65.11-за друг вид нива-частна собственост на Магда Николова Ичкова, Евгения Георгиева Кавалджиева, Златка Борисова Недева, Генчо Георгиев Олчев, Софийка Илиева Костадинова, Петър Георгиев Олчев, Минка Стоянова Олчева, Никола Божинов Олчев, Софка Борисова Накова, Димитър Николов Димитров, Мария Божинова Кьосева, Любен Георгиев Олчев; 61056.66.6-урбанизирана територия-частна собственост на Ангелина Димитрова Касърова, Костадин Димитров Даменлиев, Страхил Костадинов Масларов, МарийкаГеоргиева Христова, Лефтерия Дионисова Кехайова, Траю Костадинов Масларов, Димитър Дионисов Офилов, Дафина Дионисова Кърчева, Дионис Георгиев Офилов; 61056.66.102- за селскстопански, горски, ведомствен път-стопанисван от Община Несебър; 61056.68.18- за друг курортно-рекреационен обект-частна собственост на Атанас Ивано Делиатанасов, Никола Иванов Делиатанасов, Веска Иванова Маждракова, Трайко Иванов Делиатанасов; 61056.68.19-за друг вид нива-частна собственост на Атанас Томов Кехайов, Петър Томов Кехайов; 61056.68.12- за друг вид нива-частна собственост на Анка Захариева Козарева, Таня Костадинова Стоянова, Катя Кирилова Козарева, Борис Траев Козарев, Калинка Русева Офилова, Трайко Кирилов Козарев, Борис Илиев Офилов, Яни Костадинов Стоянов, Филип Траев Козарев, Катина Костадинова Черкезова; 61056.68.22- за друг вид нива-частна собственост на Кръста Петрова Кешишева, Борис Петров Ванчуров;

61056.68.23- за друг вид нива-частна собственост на Недялка Зафирова Георгиева, Елена Зафирова Мандулева, Щерион Зафиров Лулчев, Лулчо Зафиров Червенков, Атанас Зафиров Лулчев; 61056.68.26-урбанизирана територия-частна собственост на Георги Костадинов Нищелков, Николай Иванов Алексиев, Александър Ивано Алексиев, Ангелина Миткова Попова; 61056.68.100- за селскстопански, горски, ведомствен път-стопанисван от Община Несебър; 61056.68.104- урбанизирана територия-частна собственост на Лиляна Христова Делякова; 61056.68.105- урбанизирана територия-частна собственост на Виолета Христова Дудева; 61056.68.106- урбанизирана територия-частна собственост на Крум Гаврилов Радков, Лилия Бориславова Радкова; 61056.68.107- урбанизирана територия-частна собственост на Лилия Бориславова Радкова, Христо Лазаров Бербатов, Лиляна Христова Делякова, Георги Лазаров Бербатов, Крум Гаврилов Радков, Елена Георгиева Бербатова, Виолета Христова Дудева; 61056.68.108- урбанизирана територия-частна собственост на „Смарт Инвестмънт Лимитид” ООД; 61056.68.112- урбанизирана територия-частна собственост на Трошо Григоров Дуков; 61056.68.113- урбанизирана територия-частна собственост на Димитринка Григорова Костадинова; 61056.68.114- урбанизирана територия-частна собственост на Мария Григорова Лулчева;61056.69.1- за друг вид нива-частна собственост на Софка Аристидова Попова, Свобода Аристидова Кусева, Димитър Аристидов Мелев, Георги Томов Джавтанов, Катерина Христова Йовчева, Лиляна Христова Пейкова, Мария Григорова Атанасова, Радостин Георгиев Джавтанов, Христо Арестидов Мелев, Донка Георгиева Петрова§ 61056.69.3- за друг вид нива-частна собственост на Сотир Георгиев Терзиев; 61056.69.4- за друг вид нива-частна собственост на Христина Димова Куртева.
Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая №36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.

.
Публикувано 30 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews