Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Министерство на отбраната обявява прием на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военно формирование 26340 - София
1. Със заповед № ОХ - 380/28.05.2013 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военно формирование 26340 - София, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс:

ВИЖ ТАБЛИЦА 1

ВИЖ ТАБЛИЦА 2


2. Конкурса ще се проведе по документи при спазване на изискванията на ЗРВСРБ ППЗРВСРБ и заповед № ОХ -380/28.05.2013 г.
3. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:

3.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
3.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;3.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността:
3.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание ..уволнение";
3.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

4. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв в съответната териториална структура
за водене на военния отчет-до 09.08.201 Зг. включително;
5. Срок за провеждане на конкурсите-до 30.08.2013г.

За подробна информация: 8230 гр. Несебър, ул. Еделвайс №10 – офис за военен отчет, стая № 63, тел.: 0554/ 293 63, моб.тел.: 0882/ 420 153; 0893/ 505 154 – Красимир Костов

.
Публикувано 10 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews