Архив обяви община Несебър

Съобщение на Отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
До 1. Зюмбюла Михова Стоянова - ИЗТЕГЛИ!

До 2. Константин Димитров Димитров - ИЗТЕГЛИ!

До 3. Ангел Георгиев Пурналев - ИЗТЕГЛИ!

До 4. Ангел Митков Чифильонов - ИЗТЕГЛИ!

До 5. Десислава Божидарова Димова - ИЗТЕГЛИ!

До 6. Георги Ганчев Георгиев - ИЗТЕГЛИ!

До 7. Милен Кирилов Кънчев - ИЗТЕГЛИ!

До 8. Светлана Желязкова Стойкова- ИЗТЕГЛИ!

До 9. Донка Георгиева Дараданова - ИЗТЕГЛИ!

До 10. Елисавета Желязкова Андонова - ИЗТЕГЛИ!

До 11. Иван Илиев Калчев - ИЗТЕГЛИ!

До 12. Петър Пеев Карабоев - ИЗТЕГЛИ!

До 13. Ростислава Христова Антонова - ИЗТЕГЛИ!

До 14. Марияна Христова Стоянова - ИЗТЕГЛИ!

До 15. Радостина Георгиева Карувкова - ИЗТЕГЛИ!

До 16. Мими Димитрова Карадаева - ИЗТЕГЛИ!

До 17. Яна Георгиева Тодорова - ИЗТЕГЛИ!

До 18. ЕТ „ИРИС 2002 – Цветан Георгиев“ - ИЗТЕГЛИ!

До 19. Даниела Пламенова Иванова - ИЗТЕГЛИ!

До 20. Елка Димитрова Кепенерова - ИЗТЕГЛИ!

До 21. Динко Иванов Иванов - ИЗТЕГЛИ!

До 22. Десислава Христова Гюрова - ИЗТЕГЛИ!

До 23. Иван Стоянов Димитров - ИЗТЕГЛИ!

До 24. Камен Ташев Маринов - ИЗТЕГЛИ!

До 25. Янко Христов Наумов - ИЗТЕГЛИ!

До 26. Ана Желязкова Маркова - ИЗТЕГЛИ!

До 27. Николай Петров Георгиев - ИЗТЕГЛИ!

До 28. Найден Стилиянов Хаджиев - ИЗТЕГЛИ!

До 29. Светла Ангелова Нанева - ИЗТЕГЛИ!

До 30. Петър Димитров Дерменджиев - ИЗТЕГЛИ!

До 31. Бедрие Хайди Бойчева - ИЗТЕГЛИ!

До 32. Кристиян Кирилов Кънчев - ИЗТЕГЛИ!

До 33. Силвия Светлозарова Светлозарова - ИЗТЕГЛИ!

До 34. Нестор Димитров Досев - ИЗТЕГЛИ!

До 35. Иванка Анастасова Николова - ИЗТЕГЛИ!

До 36. Валентина Колева Петкова - ИЗТЕГЛИ!

До 37. Пепа Христова Вичева - ИЗТЕГЛИ!

До 38. Марийка Димитрова Петрова - ИЗТЕГЛИ!

До 39. Динко Иванов Божилов - ИЗТЕГЛИ!

До 40. Надежда Ламбова Лазарова - ИЗТЕГЛИ!

До 41. Маргарита Цонева Димитрова - ИЗТЕГЛИ!

До 42. Пламен Леонидов Стоянов - ИЗТЕГЛИ!

До 43. Венцислав Иванов Киров - ИЗТЕГЛИ!

До 44. Янка Петрова Минчева - ИЗТЕГЛИ!

До 45. Димитър Жечков Тодоров - ИЗТЕГЛИ!

До 46. Паруш Георгиев Василев - ИЗТЕГЛИ!

До 47. Елеонора Иванова Фотева - ИЗТЕГЛИ!

До 48. Николай Атанасов Бараков - ИЗТЕГЛИ!

До 49. Марин Матеев Иванов - ИЗТЕГЛИ!

До 50. Стойка Маринова Станчева - ИЗТЕГЛИ!

До 51. Пламен Иванов Димов - ИЗТЕГЛИ!

До 52. Мария Георгиева Стойкова - ИЗТЕГЛИ!

До 53. Димитрина Вълчева Михалева - ИЗТЕГЛИ!

До 54. Иван Тодоров Кочев - ИЗТЕГЛИ!
Публикувано 22 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews