Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 15 юни 2012 г. от 10.00 - 12.30 часа в заседателната зала в сградата на Общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
Тя е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се появява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.
За справки и записвания – 0554 29367, 29370 – Община Несебър
.
Публикувано 12 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews