Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С П И С Ъ К


На допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „НЕСЕБЪР-СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО”


І.Допуснати до конкурс:

• ЗЛАТИН ПЕТРОВ ЧАУШЕВ

Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 19.03.2012год., от 9,30 часа в сградата на общинската администрация – гр.Несебър.

ІІ.Недопуснати до конкурс:

• АСЯ ХРИСТОВА СОТИРОВА
• ЕВГЕНИ ИЛЧЕВ ГРУЕВ
• ЛИЛИЯ АЛЕКСИЕВА СЛАВОВА
• МАРИЯ БОЖИНОВА АНГЕЛОВА

Основание за недопускане: лицата не са представило документи, доказващи притежаването на необходимия професионален опит – 4 години по изисканите специалности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
/Стойко Стоянов/
.
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews