Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С оглед прецизиране на някои текстове и осигуряване финансовата обезпеченост на общината общинската администрация предлага

Проект за

Измение на Наредба N 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с протокол N 5 от 27.02.2008 г.

1. В чл. 18 се правят следните изменения:
- данъчната ставка от “0,8” се променя на “ 1,2”.
2. В чл. 41се променят както следва:
- в ал.1, буква “б” “4,0 на сто” се променя на “5,0 на сто”.
- в ал.2 “в размер 2,0 на сто” се заменя с “ в размер на 3,0 на сто”.
3. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
- в ал.1, т.1 “0.20 лв.” се заменя с “0.30 лв.”.
- в ал.1, т.2 “0.20 лв.” се заменя с “0,50 лв”.
- в ал.1, т.3 “0.20 лв.” се заменя с “0.30 лв.”
- в ал.1, т.4 “0,20 лв.” се заменя с “1,00 лв.”

Промените за туристическия данък са наложителни тъй като в Община Несебър ставката на този данък е най-ниската в сравнение с цялата страна и събраните средства не могат да удоволетворят нуждите за целевото използване на средствата в областта на туризма и привличането на повече туристи.
Повишаването на данъчната ставка на данъка върху недвижимите имоти от 0,8 на 1,2 на хиляда е с цел да се достигнат приходите от 2010 год., когато ставката беше 1,5 на хиляда, а понижаването и на 0,8 за 2011 год. лиши общинския бюджет от значителен размер приходи.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2011г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Несебър.


От администрацията

.
Публикувано 29 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews