Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕОБЩИНА НЕСЕБЪР уведомява, че е изготвен проект за изменение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

Чл.152 За закупуване на входни билети и такси на екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се събират следните такси:

1. Входни билети за Археологически музей:

- за индивидуални посетители – за възрастни се събира такса в размер на 5,00лв., за деца – се събира такса в размер на 3,00лв.;
- за групи над 20 души ( без договор ) и за фирми с договор – за възрастни се събира такса в размер на 4,00лв., за деца – се събира такса в размер на 2,00лв.

2. Входни билети за църква „Свети Стефан”:

- за индивидуални посетители – за възрастни се събира такса в размер на 5,00лв., за деца – се събира такса в размер на 3,00лв.;
- за групи над 20 души ( без договор ) и за фирми с договор – за възрастни се събира такса в размер на 4,00лв., за деца – се събира такса в размер на 2,00лв.

3. Входни билети за църква „Свети Спас”:

- за индивидуални посетители – за възрастни се събира такса в размер на 3,00лв., за деца – се събира такса в размер на 2,00лв.;
- за групи над 20 души ( без договор ) и за фирми с договор – за възрастни се събира такса в размер на 2,50лв., за деца – се събира такса в размер на 1,50лв.

4. Входни билети за Етнографски музей:
- за индивидуални посетители – за възрастни се събира такса в размер на 3,00лв., за деца – се събира такса в размер на 2,00лв.;
- за групи над 20 души ( без договор ) и за фирми с договор – за възрастни се събира такса в размер на 2,50лв., за деца – се събира такса в размер на 1,50лв.

5. Комбинирани билети за индивидуални посетители:
За Археологически музей и църква „Свети Стефан”:
- за възрастни се събира такса в размер на 8,00лв., за деца – се събира такса в размер на 4,00лв.
За Археологиечски музей, църква „Свети Стефан” и църква „Свети Спас”:
- за възрастни се събира такса в размер на 10,00лв., за деца – се събира такса в размер на 5,00лв.
За Археологиечски музей, църква „Свети Стефан” и Етнографски музей:
- за възрастни се събира такса в размер на 9,00лв., за деца – се събира такса в размер на 4,00лв.
За Археологиечски музей, църква „Свети Стефан”, църква „Свети Спас” и Етнографски музей:
- за възрастни се събира такса в размер на 10,00лв., за деца – се събира такса в размер на 5,00лв.

6. - отпада
7. Деца до 6 год. и жители на Община Несебър – безплатно.
8. Екскурзоводско обслужване:
Екскурзоводска беседа на български език:
- за групи до 20 души – се заплаща цена в размер на 10,00лв.;
- за групи над 20души – се заплаща цена в размер на 0,50лв. на човек.
Екскурзоводска беседа на чужд език:
- за групи до 20 души – се заплаща цена в размер на 20,00лв.;
- за групи над 20души – се заплаща цена в размер на 1,00лв. на човек.
Панорамна разходка на български език:
- за групи до 20 души – се заплаща цена в размер на 10,00лв.;
- за групи над 20души – се заплаща цена в размер на 0,50лв. на човек.
Панорамна разходка на чужд език:
- за групи до 20 души – се заплаща цена в размер на 20,00лв.;
- за групи над 20души – се заплаща цена в размер на 1,00лв. на човек.
Беседа + Панорамна разходка на български език:
- за групи до 20 души – се заплаща цена в размер на 20,00лв.;
- за групи над 20души – се заплаща цена в размер на 1,00лв. на човек.
Беседа + Панорамна разходка на чужд език:
- за групи до 20 души – се заплаща цена в размер на 30,00лв.;
- за групи над 20души – се заплаща цена в размер на 1,50лв. на човек.
За панорама без посещение на музеен обект ( максимална продължителност 1 час):
- за групи до 20 души – се заплаща цена в размер на 50,00лв.;
- за групи над 20души – се заплаща цена в размер на 2,50лв. на човек.
При посещение на повече от един музеен обект се заплаща само една беседа.
Панорамна обиколка във фиксиран час и вход за църкви „Свети Стефан” и „Свети Спас” / при група най-малко от трима души/ за възрастни се събира такса в размер на 10,00лв., за деца се събира такса в размер на 5,00лв.
Аудио-екскурзовод в Археологически музей /Гайд порт/ - 5,00лв. на устройство.
9. – отпада.

На основание чл. 77 от АПК във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА всички заинтересовани страни могат да внесат своите предложения и становища по проекта в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение .


18.04.2011г.
Публикувано 18 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews