Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито в гр. Несебър и к.к. Слънчев бряг – запад, върху терени общинска собственост по схеми, одобрени от главния архитект на Община Несебър, през сезон 2011г., че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис N2 , Гише 4 . Заявление по образец са съответно за дейността, която желаят да извършват.

за гр. Несебър

1. Продажба на сладолед, картички, ядки, мед, сувенири
2. Художници, приложници, портретисти
3. Поставяне на маси пред заведения за хранене
4. Поставяне на съоръжения за търговска дейност пред дома

за к.к. Слънчев бряг - запад

1.Търговия на открито
2. Плетиво
3. Поставяне на маси пред заведения за хранене

Срок за подаване на заявленията придружени с необходимите документи от 18.04.2011г. до 18.05.2011г.

Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за съдебна регистрация
3. Удостоверение за актуално състояние на търговеца / с валидност 6 месеца от датата на издаването му/
4. Копие от удостоверение за регистрация – Булстат.
5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър / подава се искане за наличие или липса на за задължение в Административен център за обслужване N 1, гишета 2,3,4,5,6/


.
Публикувано 14 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews