Архив обяви община Несебър

По-важни срокове за плащане на местни данъци и такси
Община Несебър предоставя на вниманието на своите граждани и на всички заинтересувани лица по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси през 2011 година. Това са:

Окончателен годишен патентен данък
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първо тримесечие – до 31 януари ;
2. за второ тримесечие – до 30 април ;
3. за трето тримесечие – до 31 юли ;
4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.

Когато възникне задължение за внасяне на данъка през течение на годината, дължимата част за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.

Данък върху превозните средства
Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове:от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината , за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Данък върху недвижимите имоти
Данъкът върху недвижимите имоти са плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто..
Публикувано 06 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews