Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-5384/03.09.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците на ограничени вещни права, че за имот УПИ ІV-общ., кв.16 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.159 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, е издадена виза за проектиране №270/02.09.2013г. на жилищна сграда 51500.503.159.2 в гореописания имот..
Публикувано 03 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ БУРГАС
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ – ОБЩИНА НЕСЕБЪР

8230, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10 тел.: 0554 / 293 63; моб. тел.: 0882/ 42 01 53; 0893/ 505 154
Министерство на отбраната обявява конкурс за военни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища, в страната и чужбина за времето 18.11.2013г. до 14.12.2013г. в:
• 61-ва механизирана бригада – Карлово
• 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

1. Със заповед № ОХ-552/05.08.2013г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1 За 61-ва механизирана бригада, 235 длъжности както следва:
Публикувано 02 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ от 29.08.2013г.


Публикувано 30 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews