Архив обяви община Несебър

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК"

КРИСМАВ_ООД

ПОЛО_КОМЕРС_ООД

ПОЛО_КОМЕРС_ООД

ЕСТРЕА

КООПЕРАЦИЯ_ВОИН_ГРУП

.
Публикувано 17 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕНа основание чл.128, ал.5 във връзка с чл.121, ал.1 от ЗУТ уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП-парцеларен план за обект: «Северен околовръстен път с.Равда от о.т.11 до о.т.559» в землище с.Равда, община Несебър.
Срещата ще се проведе на 21.10.2013 г. от 10.30 часа в сградата на община Несебър.
Парцеларният план е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в община Несебър.
Писмени становища могат да се предоставят в община Несебър или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя
Инж.Ж.Горанова- тел. 0554 29335
Публикувано 11 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК"

МП ГРУП ООД
МП ГРУП ООД


.
Публикувано 11 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК"
№ 391/ 04.09.2013г.


ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД
(име/наименование на задълженото лице)

ЕИК / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП 131332382
ЕГН/ЕИК
Адрес за кореспонденция: гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА, Р-Н ТРИАДИЦА, КНЯЗ БОРИС І, №99, ет.3
Адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА, Р-Н ТРИАДИЦА, КНЯЗ БОРИС І, №99, ет.3
Представлявано от:
Публикувано 10 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews