Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че поради неотложен служебен ангажимент на един от членовете на комисията, часът, определен за второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Реконструкция на битова и дъждовна канализация и водопровод по ул. „Черноморска” от о.т. 32 до о.т. 117 – гр. Обзор, общ. Несебър” се променя от 10:00 на 15:00 часа.
Молим да ни извините за създалото се неудобство.

С уважение:
отдел „Капитално строителство и проектиране”
Публикувано 03 May 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364
СЪОБЩЕНИЕ

На 03.05.2011г. от 10:00 ч. в сградата на Общинска Администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Реконструкция на битова и дъждовна канализация и водопровод по ул. „Черноморска” от о.т. 32 до о.т. 117 – гр. Обзор, общ. Несебър”
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :..... /Кл. Каравасилева - Директор на Дирекция „УТ, КСП и КС” при Община Несебър, оправомощена със Заповед N686/17.06.2010г./
Публикувано 02 May 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


В Община Несебър е постъпило писмо от Комисия по образование, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41-то Народно събрание.

Писмото е по повод постъпило в Народното събрание предложение за предприемане на законодателни промени целящи запазване на държавната собственост в местността „Акротирия” върху територията ползвана от НСА „Васил Левски”.

Прочетете цялото писмо ТУК
Публикувано 18 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР уведомява, че е изготвен проект за изменение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

Чл.152 За закупуване на входни билети и такси на екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се събират следните такси:

1. Входни билети за Археологически музей:

- за индивидуални посетители – за възрастни се събира такса в размер на 5,00лв., за деца – се събира такса в размер на 3,00лв.;
- за групи над 20 души ( без договор ) и за фирми с договор – за възрастни се събира такса в размер на 4,00лв., за деца – се събира такса в размер на 2,00лв...
Публикувано 18 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито в гр. Несебър и к.к. Слънчев бряг – запад, върху терени общинска собственост по схеми, одобрени от главния архитект на Община Несебър, през сезон 2011г., че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис N2 , Гише 4 . Заявление по образец са съответно за дейността, която желаят да извършват.
за гр. Несебър
1. Продажба на сладолед, картички, ядки, мед, сувенири
2. Художници, приложници, портретисти
3. Поставяне на маси пред заведения за хранене
4. Поставяне на съоръжения за търговска дейност пред дома
за к.к. Слънчев бряг - запад ...
Публикувано 14 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews