Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ДО ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОХАНСКИ
ГР.НЕСЕБЪР,Ж.К „МЛАДОСТ”,
БЛ.38 А, ВХ. 1, ЕТ.4, АП.10;


Уважаеми г-н Петрохански,

Уведомявам ви , че в 3/три/ дневен срок от оповестяване на настоящата покана, следва да предприемете необходимите действия по предаване на владените от вас, без правно основание идеални части върху недвижим имот УПИ І, кв.76 по плана на гр.Несебър, собственост на община Несебър, удостоверено с Акт за общинска частна собственост №1241/19.03.2002г.
Публикувано 24 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 43/ 24.02.2012г.
„САНТА МАРИН” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 8 3 6 6 4
Адрес за кореспонденция гр. Несебър, КК Слънчев бряг, Търговски център Айсберг №55
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Несебър, КК Слънчев бряг, Търговски център Айсберг №55
Представлявано от Марин Айдън
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №43/08.12.2011г. и покана №43/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 24 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 39/ 24.02.2012г.
„ЕЪР ГРУП-СВЕТОСЛАВ АВРАМОВ” ЕТ ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 3 8 3 2 4 1 6
Адрес за кореспонденция гр. Варна ПК 9010, р-н Приморски, ул.”М. Салтанат” №42
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Варна ПК 9010, р-н Приморски, ул.”М. Салтанат” №42
Представлявано от Светослав Петров Аврамов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №39/08.12.2011г. и покана №39/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 24 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 78/ 24.02.2012г.
„ЕЙ ВИ” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 0 2 5 9 3 1 2
Адрес за кореспонденция гр. Свети Влас ПК 8256, Квартал Влас-Юг, бл.1
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, ул. „Цар Самуил” №7
Представлявано от Валерий Николаевич Черезов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №78/08.12.2011г. и покана №78/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 24 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 88/ 23.02.2012г.
Кооперация "ВОИН ГРУП" ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 2 9 4 5 6
Адрес за кореспонденция гр. Шумен 9700, ул. Д - р ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ No 1, вх. 1, ет. 1, ап. 2
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Шумен 9700, ул. Д - р ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ No 1, вх. 1, ет. 1, ап. 2
Представлявано от председател: ЖИВКО ДИМИТРОВ КЪРШОВСКИ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №88/06.12.2011г. и покана Изх№ПДП000006/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 23 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews