Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 91/ 14.03.2012г.
"ЕН СИ ДИ" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 2 4 5 2
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул.”Съединение” No 2
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул.”Съединение” No 2
Представлявано от КЛЕР МЕРИ ФАРЕЛ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №91/08.12.2011г. и покана №91/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 14 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.32 от ДОПК № 89/ 14.03.2012г.
"ЕС ЕМ ПРОПЪРТИС" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 5 2 3 1
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №89/08.12.2011г. и покана №89/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 14 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 34/ 13.03.2012г.

"АСТРА КОМЕРС 3" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 7 0 2 3 8 0 Адрес за кореспонденция гр. Варна 9010,район р-н Приморски,ул. Люляк No 3
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Варна 9010,район р-н Приморски,ул. Люляк No 3
Представлявано от СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №34/08.12.2011г. и покана №34/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 13 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 86/ 13.03.2012г.
"ФЕЛСАУТ ЛИМИТИД" ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 1 4 5 6 2 4 Адрес за кореспонденция гр. Св.Влас, к-с Долче Вита №1, ет.3, ап.6
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Св.Влас, к-с Долче Вита №1, ет.3, ап.6
Представлявано от Никълъс Джон Макдонълд
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №86/08.12.2011г. и покана №86/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 13 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 19/ 13.03.2012г.
“А Л Г О Р - 55” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 0 9 5 9 2 7 Адрес за кореспонденция гр.ПОМОРИЕ, УЛ. „Р.КНЯГИНЯ”№15
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр.ПОМОРИЕ, УЛ. „Р.КНЯГИНЯ”№15
Представлявано от АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГОРЕЛОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №19/08.12.2011г. и покана №19/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 13 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews