Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д
№ 147/13.03.2012г.
гр.Несебър

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 94, т.VІІІ от Протокол № 5/20.02.2012г. на ОС-Несебър

ОБЯВЯВАМ:

Прием на документи за извършване търговска дейност “Атракционно – панорамно влакче”, със собствено атракционно влакче в пешеходната алея на гр. Несебър, на север от кв. 78 б, в, г и кв. 78 по плана на града нова част, около стара част - гр. Несебър, за летен сезон 2012 г.
Публикувано 15 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 100/ 15.03.2012г.
"ЕВРОБИЛД-3" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 6 7 5 3 5
Адрес за кореспонденция гр. Несебър 8230, ул. "Хан Крум" No 11
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Несебър 8230, ул. "Хан Крум" No 11
Представлявано от ПЕТЪР НИКОЛОВ ВЕТОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №100/08.12.2011г. и покана №100/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 15 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 98/ 15.03.2012г.
"БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 9 1 8 9 9 Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. "Хан Аспарух" No 44, ет.1
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул. "Хан Аспарух" No 44, ет.1
Представлявано от ГЕОРГИ АЛЕКОВ СТАНКОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №98/08.12.2011г. и покана №98/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 15 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 90/ 15.03.2012г.
"РЕЛАХ ДЕВЕЛОПМЪНТС" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 3 2 7 3 Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” No 17
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” No 17
Представлявано от Кристофър Джон Съмър
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №90/08.12.2011г. и покана №90/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 15 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 97/ 15.03.2012г.
"СУГЛАЙ" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 9 5 5 4 5
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. "Цар Петър" No 17, ет.4
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул. "Цар Петър" No 17, ет.4
Представлявано от СЮЗАН ЛОНГМАН
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №97/08.12.2011г. и покана №97/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 15 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews