Архив обяви община Несебър

O Б Я В Л Е Н И Е
Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед № 154/14.03.2012година


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на служител при следните условия:

1. Длъжност – Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование: висше – специална педагогика, социални дейности, психология
- образователна степен: бакалавър, магистър
- професионален опит – 4 години
Публикувано 20 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
O Б Я В Л Е Н И Е
Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед № 149/14.03.2012година


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на служител при следните условия:
1. Длъжност – Директор на Дом за деца с умствена изостаналост ”Свети Стилиян Пафлагонийски” с.Кошарица
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование: висше – социални дейности, специална педагогика, психология;
- образователна степен: бакалавър, магистъ;
- професионален опит – 4 години.
Публикувано 20 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
O Б Я В Л Е Н И Е

Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед № 153/14.03.2012година


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на служител при следните условия:

1. Длъжност – Управител на Домашен социален патронаж
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование: висше – социални дейности;
- образователна степен: бакалавър, магистър;
- професионален опит – 4 години.
Публикувано 20 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 77/ 19.03.2012г.
„КИЛТОХЪРТ” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 2 2 0 8 8
Адрес за кореспонденция с. Тънково ПК 8237, Община Несебър
Адрес по чл. 8 от ДОПК с. Тънково ПК 8237, Община Несебър
Представлявано от Чарлз Мартин Бруен
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №77/08.12.2011г. и покана №77/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 19 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 47/ 19.03.2012г.
„ПЕНТАГОН ГРУП” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 3 4 2 4 7 Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, ул. „Булаир” №9
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, ул. „Булаир” №9
Представлявано от Тери Джон Кътчъс
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №47/08.12.2011г. и покана №47/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 19 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews