Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 103/ 21.03.2012г.
„ОЙКОНОМИА БГ” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 3 9 5 5 8 5 5 Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Мусала” №2, ет.2, ап.6
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Варна, ул. „Мусала” №2, ет.2, ап.6
Представлявано от Михаел Херман Хард
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №103/06.12.2011г. и покана №103/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 21 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 109/ 21.03.2012г.
„ЕМЕРАЛ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 2 8 6 0 9 1 9 5 Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, ул. „Гурко” №7, вх.Б, ет.3
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, ул. „Гурко” №7, вх.Б, ет.3
Представлявано от Питър Дауни
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №109/06.12.2011г. и покана №109/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 21 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 123/ 21.03.2012г.
„ДЖЕЙ ДЖЕЙ БРАДЪРС” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 2 4 6 3 8 9 8 0 Адрес за кореспонденция с. Божурец ПК 9656, ул. „Пета” №7, Общ. Каварна, Област Добрич
Адрес по чл. 8 от ДОПК с. Божурец ПК 9656, ул. „Пета” №7, Общ. Каварна, Област Добрич
Представлявано от Дейвид Антони Уивър
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №123/08.12.2011г. и покана №123/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 21 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 121/ 21.03.2012г.
„АТЛАНТИС 2001” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 2 3 5 6 6 2 4 3 Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора ПК 6000, ул. „Екзарх Антим І” №49, вх.А, ет.6, ап.26
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Стара Загора ПК 6000, ул. „Екзарх Антим І” №49, вх.А, ет.6, ап.26
Представлявано от Панка Иванова Маркова
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №121/08.12.2011г. и покана №121/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 21 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 108/ 21.03.2012г.
„ОЙКОНОМИА БГ” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 3 9 5 5 8 5 5 Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Мусала” №2, ет.2, ап.6
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Варна, ул. „Мусала” №2, ет.2, ап.6
Представлявано от Михаел Херман Хард
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №108/08.12.2011г. и покана №108/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 21 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews