Архив обяви община Несебър

Община Несебър съобщава, че във връзка с изпълнението на проекта „Енергийна ефективност” и с цел опазване на здравето и живота на децата от ОДЗ „Калина Малина” през месец май, учебните занятия ще бъдат преустановени, както следва:

- Дните в периода от 07.05.2012 г. до 01.06.2012 г. ще бъдат неучебни за яслена група

-Дните в периода от 19.05.2012 г. до 01.06.2012 г. ще бъдат неучебни за първа, втора и трета група

- До 18.06.2012 г., трябва да приключат учебните занятия на четвърта група за учебната 2011/2012 г., като за целта, директорът на ОДЗ „Калина Малина” е длъжен да преструктурира учебното съдържание по образователни направления.
Публикувано 26 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ


Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, че със Заповед №85/18.04.2012 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот 18469.17.114 в месност “Старите лозя”, землище с.Гюльовца ,с отреждане на имота за “Жилищно строителство”, в зона “Жм” с устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 60%.

Заповедта и проекта за ПУП се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Тел.  за контакт /0554/293-42/
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
Публикувано 19 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ


Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, че със Заповед №85/18.04.2012 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот 18469.17.114 в месност “Старите лозя”, землище с.Гюльовца ,с отреждане на имота за “Жилищно строителство”, в зона “Жм” с устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта за ПУП се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Тел. за контакт /0554/293-42/
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
Публикувано 19 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ


Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, че със Заповед №85/18.04.2012 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот 18469.17.114 в месност “Старите лозя”, землище с.Гюльовца ,с отреждане на имота за “Жилищно строителство”, в зона “Жм” с устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта за ПУП се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Тел. за контакт /0554/293-42/
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
Публикувано 19 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На 27 април /петък/ от 15.00 часа в зала „Мелсас /сградата на Общински съвет/-гр.Несебър ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на общински дълг чрез емитиране на облигации.
Предназначение на дълга – ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНА НЕСЕБЪР
1. Емитент – Община Несебър
2. Номер на емисията - първа
3. Валута на емисията – български лева;
4. Максимален размер на облигационния заем – 9 250 000лв. / девет милиона двеста и петдесет хиляди лв./
5. Минимален размер на облигационния заем - 9 250 000лв. / девет милиона двеста и петдесет хиляди лв./
6. Срок на облигационния заем – 5/пет / години.
7. Обезпечение – особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Община Несебър – собствени приходи по чл.6 ал.1 т.1 от ЗОБ, както и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34 ал.1 т.3 от ЗОБ.
8. Цел на емисията – целево финансиране на проекта „ Инвестиции в социални и инфраструктурни обекти - Община Несебър”.
Публикувано 18 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews