Архив обяви община Несебър

О Б Я В А

От ОБЩИНА НЕСЕБЪР гр.Несебър,ул.Еделвайс №10
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г../

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “ Главен водопровод от Деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра” - ІІ етап - Водоеми „Несебър”-Водоем ”Ханска шатра”, преминаващ през землищата на с.Равда, с.Тънково, с.Кошарица и гр.Несебър”.
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов магистрален водопровод от Деривация Камчия до водоем „Ханска шатра”.
Публикувано 13 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър

Република България
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас

Заповед N РД 11 - 112 Бургас 03.08.2012г.
Публикувано 09 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър

Република България
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас

Заповед N РД 11 - 111 Бургас 03.08.2012г.
Публикувано 09 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - СЪОБЩЕНИЕ:
съгласно чл. 62 а, ал.1 във връзка с чл. 75 от Закона за водите
Съгласно §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение /НИЛ/ на Наредба № 2 от 08.06,2011г.

Публикувано 07 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - ЗАПОВЕД №1200 гр. Несебър,31.07.2012 год.


Списък на гражданите с установени жилищни нужди, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища изготвен с протокол №1/04.07.2012год. от Комисията по чл.9, ал.1 от Нaредба №4 на ОС-Несебър.

Публикувано 01 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews