Архив обяви община Несебър

КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Съобщава, че от 03.09.2012 год.до 01.10.2012 год. се приемат документи за есенната сесия за определяне на месечните стипендианти по чл. 21 от Наредба 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ИСКАНЕ за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби - Изтегли оттук!

.
Публикувано 28 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър
Съобщение:
На 23.08.2012г. в сградата на община Несебър бе проведено заседание на Комисията по стипендиите / избрана от Общински съвет – Несебър с реш. № 191 от протокол № 7 от 05.06.2012г. /, във връзка с условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

След разисквания по дневния ред, Комисията по стипендиите взе следните решения:

За подробна информация натисни тук!


.
Публикувано 28 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър
Областен военен отдел Бургас, Община Несебър
ул. Еделвайс №10 тел.: 0554/ 293 63


Министерство на отбраната обявява прием на български граждани за служба в доброволния резерв


На основание Заповед ОХ № 541/07.08.2012г. на Министъра на отбраната на РБ се обявяват длъжности за доброволен резерв във военните формирования на видовете въоръжени сили, които се заемат чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС, ВМС както следва:
Публикувано 23 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.128, ал.5 във връзка с чл.121, ал.1 от ЗУТ уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП-парцеларен план за обект: «Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадни води от агломерация Несебър-Сл.бряг-Равда» в местност «Пречествателна» в землище гр.Ахелой, община Поморие.
Срещата ще се проведе на 24.09.2012 г. от 10.30 часа в сградата на община Несебър.

Парцеларният план е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в община Несебър.
Писмени становища могат да се предоставят в община Несебър или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя
Инж.Ж.Горанова- тел. 0554 29335
Публикувано 20 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас
Решение № БС-25-ПР/06.08.2012
За прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Публикувано 14 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews