Архив обяви община Несебър

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪРИЗТЕГЛИ ОТТУК!


.
Публикувано 27 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

Община Несебър съобщава, че стартират ремонтни дейности свързани с обновяването на „Провлака”. Дейностите включват: подмяна на осветителните тела, подмяна на тротоарната настилка и бордюри. Уведомяваме всички граждани и гости на гр. Несебър, че до началото на туристическия сезон (15 май) преминаването през „Провлака” ще бъде затруднето.
Молят се всички да преминават с повишено внимание и да спазват допълнително поставените маркировки. Предварително се извиняваме за създадените неудобства.

.
Публикувано 24 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2012ГОД. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2013Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
29.01.2013г.
с.Кошарица – от 11,00ч. - в сградата на кметството
с.Гюльовца – от 13,00ч. - в сградата на кметството
с.Оризаре – от 14,00ч. - в сградата на кметството
с.Тънково – от 15,00ч. - в сградата на кметството
с.Равда – от 17,00ч. – в сградата на кметството
30.01.2013г.
гр.Свети Влас - от 11,00ч. - в сградата на кметството
гр.Несебър – от 14,00ч. - в зала Мелсас
31.01.2013г.
гр.Обзор - от 11,00ч. - многофункционална зала
Публикувано 21 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№92-00-287/17.01.2013г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.57.45 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, касаещ отреждане на имота „за чисто производствена зона, складова дейност” – устройствена зона „Пч” и установяване на устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Н=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%”.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в едномесечен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 18 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews