Архив обяви община Несебър

Съобщение:


На основание т. 1.1 от решение №392 на Общински съвет Несебър от Докладна записка с вх.№ 034/22.01.2013г, относно извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през 2013 г.
Определен е срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз от 01.03.2013 г. до 31.03.2013 г.

Заявленията се подават в Дирекция „Транспорт и пропускателен режим“ на ул. Струма №6
Публикувано 27 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 63, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 210, ал. 3 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че във връзка с изграждане на проект с наименование „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда” и въз основа на влезли в сила ПУП са изготвени Решение № 3/20.08.2012 год., Решение № 4/20.08.2012 год. и Решение № 5/20.08.2012 год. за определяне на справедливата пазарна оценка на сервитута на засегнатите от проекта имоти.

Приложения: Решение № 3/20.08.2012 год., Решение № 4/20.08.2012 год. и Решение № 5/20.08.2012 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ.
Решение №6 оценки сервитуи НЕК Гюльовца

Решение №7 оценки сервитуи НЕК Оризаре

Решение №8 оценки сервитуи НЕК Тънково

Решение №9 оценки сервитуи НЕК Кошарица
Публикувано 18 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН.

СЪОБЩЕНИЕ.
Публикувано 09 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


Бургасцвет-90-Танев ЕООД уведомява всички заинтересовани, че има инвестиционно намерение за създаване на разсадник за бързорастящи култури с обслужваща селскостопанска сграда и покривна фотоволтаична система в ПИ N 73571.1.1.146 и ПИ N 73571.1.1.147 находящи се в местност "Корията" землището на с. Тънково.
За информация 056 844 743

Публикувано 07 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews