Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-1244/07.03.2013г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Пътна връзка за достъп до имот с идентификатор 51500.61.2 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, в обхвата и обслужващата зона на път ІІІ-9061 ”/Оризаре – Каблешково/ - п.к.Тънково – о.п.Слънчев бряг” км 7+600 ляво”.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 07 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПАШМИНА ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПАШМИНА ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПАШМИНА ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПАШМИНА ЕООД

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до ББ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси"до ББ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до ББ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до ББ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС ООД

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК СЪНИ БИЙЧ ИНВЕСТМЕНТ ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ДЖЕЙ ДЖЕЙ БРАДЪРС ООД
Публикувано 07 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК КОЛИЗЕУМ 306 ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК КОЛИЗЕУМ 306 ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК КРИСМАВ ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК СЕЛПА ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ТА НАРА ИНДЪСТРИС
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ГРУНДИНВЕСТ
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ГРУНДИНВЕСТ
Публикувано 07 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ХОТЕЛ РАЙ
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ХОТЕЛ РАЙ
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК СЕЛПА
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПКБИ ЕС ТУРС
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ЕВРОБИЛД-3
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК БРОКУС
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК БРОКУС
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПЕНТАГОН ГРУП
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК СПЕКТЪР
Публикувано 06 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК АСТРА КОМЕРС
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК АСТРА КОМЕРС
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ХИДРО ГРУП
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ХИДРО ГРУП
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПЪРВА ЧАСТНА ТЪКАЧНА ФАБРИКА
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПЪРВА ЧАСТНА ТЪКАЧНА ФАБРИКА
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК БИ ЕС ТУРС
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК БИ ЕС ТУРС
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ СИ ЕС УАЙ ЛИМИТЕД ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ СИ ЕС УАЙ ЛИМИТЕД ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Публикувано 06 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews