Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-1367/13.03.2013 год.


С настоящето на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на имот с идентификатор 61056.56.58 м.”Хендек тарла” землище с.Равда, че е издадена виза за проектиране на жилищна сград в имота при градоустройствени показатели: Кпл.=40%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Скица на поземлен имот


.
Публикувано 13 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-1365/13.03.2013 год.


С настоящето на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на имот с идентификатор 61056.82.6 м.”Чатал тепе” землище с.Равда, че е издадена виза за проектиране, преустройство, пристройка и надстройка на съществуващи сгради в имота при градоустройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=15.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Скица на поземлен имот

.
Публикувано 13 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ЕТ „ЕЪР ГРУП-СВЕТОСЛАВ АВРАМОВ”
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК КЕЙ ТИ ДЖИ БИЛДИНГ ГРУП ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК МЕДОУКОРТ ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПИ ЕС ЕФ ЛТД ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПИ ЕС ЕФ ЛТД ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “КОЛИЗЕУМ 403” ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “КОЛИЗЕУМ 403” ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “КОЛИЗЕУМ 307” ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “КОЛИЗЕУМ 307” ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “КОЛИЗЕУМ 301” ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ДЪ ДАБЪЛ Ю ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПАЙН КЛОУЗ ЛИМИТЕД - ОСТРОВ МАН
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ПАЙН КЛОУЗ ЛИМИТЕД - ОСТРОВ МАН
Публикувано 12 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “БОВЕ-1” ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “БОВЕ-1” ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “БОВЕ-1” ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “БОВЕ-1” ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “БОВЕ-1” ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “БОВЕ-1” ООД

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “КАРДИНАЛ” EООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК “КАРДИНАЛ” EООД
Публикувано 11 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ДРИЙМС 2000 ЕООД

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ЕСТРЕА ООД

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК КООПЕРАЦИЯ ВОИН ГРУП

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК НЕАРЕАС ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК НЕАРЕАС ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК НЕАРЕАС ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ДОНИК ООД
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ДОНИК ООД

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК ИЛОТ БЛЕК СИЙ ХОТЕЛС АД
Публикувано 08 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews