Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-1370/13.03.2013 год.


С настоящето на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на УПИ ІІ-550, кв.63 /61056.501.382/ по плана на с.Равда, че е издадена виза за проектиране на ограда и басейн в имота.


Скица на поземлен имот


.
Публикувано 14 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на ограничени вещни права в УПИ І, кв.9 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.95 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №050/13.03.2013г. на северозападна жилищна сграда от ЗП №6 от гореописания имот при спазване на следните градоустройствени показатели за целия УПИ, Кплът.=45%, кинт.=1.80, максимална височина Н=10.00м., като представения проект, следва да не надвишава допустимата квадратура съгласно договорите за ОПС за имота.


.
Публикувано 14 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-1380/14.03.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на ограничени вещни права в УПИ І, кв.9 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.95 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №050/13.03.2013г. на северозападна жилищна сграда от ЗП №6 от гореописания имот при спазване на следните градоустройствени показатели за целия УПИ, Кплът.=45%, кинт.=1.80, максимална височина Н=10.00м., като представения проект, следва да не надвишава допустимата квадратура съгласно договорите за ОПС за имота.
Публикувано 14 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews