Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-1730/29.03.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците ограничени вещни права в имот УПИ Х-общ., кв.5 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.23 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №066/29.03.2013г. на жилищна сграда в гореописания имот.


.
Публикувано 29 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Комисията по стипендиите съобщава, че от 01.04.2013г. до 30.04.2013г., на гише №1 във фронтофис 1 на община Несебър, се приемат документи за годишни стипендии по чл. 20, месечни стипендии по чл. 21 и еднократно финансово подпомагане по чл. 22 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

ИСКАНЕ за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби


.
Публикувано 29 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-1690/28.03.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците ограничени вещни права в имот УПИ Х-общ., кв.27 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.261 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №061/27.03.2013г. на обслужваща сграда №10 в гореописания имот.


.
Публикувано 28 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-1629/25.03.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците ограничени вещни права в имот УПИ І-общ., кв.21 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.219 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №059/25.03.2013г. на жилищна сграда №3 в гореописания имот.

.
Публикувано 26 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews