Архив обяви община Несебър

Публикувано 06 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 06 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 06 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е

По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ

С решение № 490 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.6 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване - друг вид нива, целия на площ от 2999 кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50%,при спазване изискванията на ЗОЗЗ.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.
Публикувано 06 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 31 May 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews