Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

По-важни срокове за плащане на местни данъци и такси през 2010 г.
Данък върху превозните средства
Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

Окончателен годишен патентен данък
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. За първото тримесечие – до 31 януари
2. за второто тримесечие – до 30 април
3. за третото тримесечие – до 31 юли
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация по чл. 61 н от ЗМДТ и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто.

Данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
Събирането на данъка и таксата за 2010 г.ще започне от 01.03.2010 г. Срокове за плащане за 2010 г.:
1. от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка и таксата в този срок се прави отстъпка от 5 на сто
2. до 30 юни
3. до 30 септември
4. до 30 ноември

.
Публикувана на 08 Jan 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>