Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

Покана
Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури има удоволствието да Ви покани на презентация на приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските групи”, която е част от Европейския фонд по рибарство.
Презентацията ще се проведе на 25.09.2009г.от 10 ч. в Общинска зала МЕЛСАС – Несебър.
На срещата ще участва г-н Джон Грийв от организацията ФАР – НЕТ в Брюксел,която изпълнява функциите на „ Европейска Общностна мрежа на рибарските групи”.Г-н Джон Грийв има опит като ръководител на групи по програма ЛИДЕР II в Шотландия и опит в политиката за развитие на селските райони и практика в Структурните фондове на ЕК. На срещата ще участват и експерти на ИАРА.
По тази приоритетна ос се подпомагат проекти, които допринасят за постигането на следните цели:
- Осигуряване устойчиво развитие на Рибарските области;
- Подобряване качеството на живот в Рибарските области.
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности, изпълнявани от местно публично – частно партньорство, организирано под формата на сдружение с нестопанска цел.В него могат да участват:
- физически лица или еднолични търговци, ЮЛ, които имат седалище и адрес на управление на територията на избраната Рибарска група;
- сдружения регистрирани по Закона за ЮЛ с нестопанска цел, които извършват дейността си в обхвата на РГ.
В сдружението задължително участват общини на територията на съответната РГ.


На срещите ще се обсъждат:
- Описание на Ос 4 ;
- Процедури за участие и прилагане на Ос 4;
- Преглед на процеса по кандидатстване и изработване на стратегиите за развитие;
- Преглед на Декларациите за Интерес и дискутиране на всеки аспект от тях.


Висчки заинтересовани страни са поканени..
Публикувана на 18 Sep 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>