Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Несебър има удоволствието да ви покани на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР. Срещата ще се проведе в 13.00 часа на 07.08.2009 год. в зала „Мелсас” на Община Несебър.

Предмет на срещата ще бъде избора на представители на стопанския и нестопанския сектор за формиране на публично-частно партньорство за подготовка на проектопредложение и подаване на заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони” по ос 4 - ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони.

На срещата ще бъде предоставена подробна информация за подхода ЛИДЕР и прилагането му в България, както и реда и условията за разработване и подаване на подготвителни проекти по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони (2007-2009)” от ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
С финансовата подкрепа по тази мярка ще бъде разработена стратегия за местно развитие и ще бъде регистрирана местна инициативна група като юридическо лице с нестопанска цел, работещо в обществена полза. На този етап изграденото от нас публично-частно партньорство след провеждането на поредица от информационни и обучителни събития, ще кандидатства за финансиране пред Министерството на земеделието и храните.
Информацията ще бъде представена от Иванка Душкова – експерт, преминал обучение в Министерство на земеделието и храните за оказване на методическа помощ на потенциални местни инициативни групи, съгласно чл.14, ал.5 и чл.15, ал.1 от Наредба N 14 от 03.04.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони (2007-2009)” от ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г..
Публикувана на 04 Aug 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>