Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N.94-00- 4616 /02.07.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Станка Янева Стойчева от с.Порой, Тодорка Михайлова Цонева от гр.Несебър, Янко Янев Стойчев от с.Порой,Гергина Михайлова Куцарова от гр.Несебър,Стоян Михайлов Янев от с.Порой,Стоян Петров Михалев от гр.Св.Влас,Кина Михайлова Атанасова от гр.Несебър,Иван Петров Михалев от гр.Св.Влас,Златин Михайлов Стойчев от гр.Бургас, ул.”Ивайло”5,Иван Янев Стойчев от с.Порой заинтересовани лица/собственици на ПИ 39164.17.148/ ;Желязко Иванов Боев от гр.Несебър, заинтересовано лице собственик на ПИ 39164.17.147;Гергина Михайлова Куцарова от гр.Несебър,Кина Михайлова Атанасова от гр.Несебър,Иван Янев Стойчев от с.Порой,Златин Михайлов Стойчев от гр.Бургас, ул.”Ивайло”5,Тодорка Михайлова Цонева от гр.Несебър,Стоян Михайлов Анев отс.Порой,Стоян Петров Михалев от гр.Св.Влас, Иван Петров Михалев от гр.Св.Влас,Станка Янева Стойчева от с.Порой,Янко Янев Стойчев от с.Порой заинтересовани лица и собственици на ПИ 39164.17.144; Вълка Павлова Симова от гр.Несебър заинтересовано лице и собственик на ПИ 39164.17.145, Стоян Желев Желев от гр.Каблешково, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”N.53,Иванка Желева Стойкова от гр.Каблешково и Жеко Желев Желев от гр.Каблешково зоинтересовани лица и собственици на ПИ 39164.17.143 че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 39164.17.611 в месността”Под село” в землището на с.Кошарица/ Съседен на Ваш имот/ -имота се отреждат за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=35%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 50%.
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N.10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.


.
Публикувана на 02 Jul 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>