Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

На 09.06.2009г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс с предмет:
„Избор на изпълнители за извършване на дейности по озеленяване и поддържане на зелени площи в обществени пространства на територията на община Несебър по обособени позици:

N1/ Озеленяване на площи в гр. Несебър;

N2/ Озеленяване между общежития в к.к. Сл. бряг;

N3/ Озеленяване, благоустрояване и поддръжка на площи в гр. Свети Влас;

N4/ Озеленяване и благоустрояване на района около кметството и църквата и поддръжка на зелени площи в с. Тънково;

N5/ Озеленяване между ул. „Първи май”, ул. „Г.Кондолов” и ул. „Пирин” и поддръжка на зелени площи в с. Оризаре;

N6/ Озеленяване, направа на градинки и поддръжка на зелени площи в с. Гюльовца;

N7/ Поддръжка „Южен парк” и зелени площи в гр. Несебър;

N8/ Поддръжка зелени площи гр. Обзор;

N9/ Поддръжка зелени площи с. Равда;

N10/ Поддръжка зелени площи с. Кошарица.”


.
Публикувана на 05 Jun 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>