Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ЗАПОВЕД N 458 /17.05.2010 г.

На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водноспасителна дейност
и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Решение N 338 / 26. 05. 08 г. на Министерски съвет

ЗАПОВЯДВАМ:

На основание чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Решение N 338 / 26.05.08г. на Министерски съвет на Република България, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2010 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел II на Наредбата, а именно:
Публикувано на 19 May 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ

На 13.05.2010г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура по ЗОП с предмет: „Почистване на дерета, канавки, водостоци и речни корита на територията на Община Несебър”


Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Отдел „Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364
Публикувано на 13 May 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ

На 14.05.2010г. от 10:30ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс по НВМОП с предмет: „Изграждане на нови, основен ремонт на стари тротоарни настилки и бордюри на територията на Община Несебър по обособени позиции:
N1 гр. Несебър
N2 гр. Равда
N3 гр. Свети Влас, с. Кошарица
N4 с. Гюльовца, с. Тънково
N5 гр. Обзор, с. Баня, с. Паницово, с. Приселци и с. Раковсково”

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Отдел .”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364
Публикувано на 13 May 2010 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОБЯВЯВА:
КОНКУРС за ДЕТСКА РИСУНКА „АЗ ЖИВЕЯ в НЕСЕБЪР”

УЧАСТНИЦИ:Деца от детските заведения на територията на община Несебър


СЪСТЕЗАНИЕ „Несебър – древен и млад. Открий и опознай културно-историческото наследство на своя град”
По маршрут „Средновековни църкви в Несебър”
Посветено на Световния ден на музеите – 18-ти май
ДАТА: 18-ти май 2010 г.; ЧАС: 1100 ч.; МЯСТО: Двора на училището в стария град


ФОТОКОНКУРС „АЗ ЖИВЕЯ В НЕСЕБЪР”
ТЕМА: „КАКВО МИ ХАРЕСВА И КАКВО НЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР”

УЧАСТНИЦИ: Ученици от училищата в община Несебър
Публикувано на 13 May 2010 от dimitar_kw
АЗ ЖИВЕЯ В НЕСЕБЪР
В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24-ти май община Несебър подготвя няколко прояви с участието на деца и ученици от детските и учебни заведения в общината. Проявите са част от инициативата „Аз живея в Несебър”. На 18-ти май – международния ден на музеите, ще се проведе състезание „Несебър – древен и млад. Открий и опознай културно-историческото наследство на своя град”. Разделени в отбори по четирима, участниците – ученици от пети до осми клас от училищата в общината, ще „откриват” средновековни църкви в старата част на Несебър. С огромен ентусиазъм децата се подготвят за състезанието, като предварително проучват тази част от хилядолетното културно-историческо наследство на нашия град. Участие в състезанието вече са заявили повечето училища в общината. Заедно с подготовката за състезанието, децата имат възможност да изявят своето творчество и в двата конкурса под надслов „Аз живея в Несебър” – за детска рисунка – с участието на деца от общинските детски заведения и фотоконкурс за ученици, които ще завършат с изложби в навечерието на Деня на детето 1-ви юни.
Публикувано на 13 May 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>