Дата: 19.03.2008 г.

Шестата сесия на Общински съвет Несебър се проведе на 19.03 от 10ч. в заседателната зала на общината. Дневният ред на заседанието включваше разглеждането на 14 точки. Четвърта по ред, но може би първа по степен на важност бе разглежданата докладна записка № 389/ 11.03.2008 от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно бюджета на Общината за 2008г.

  Тази година той е социално и инвестиционно ориентиран. Приоритетите, по които ще се изразходват бюджетните средства са подготовка  и внасяне на проекти за финансиране със средства от Европейски фондове, решаване на екологични проблеми, средства за изграждане на обекти със социална насоченост, развитие на инфраструктура в социалната сфера, която включва разширяване на детски градини и училища,ремонт на столовата база на СОУ “Любен Каравело”, доизграждане на Здравната къща в Несебър, подобряване условията на живот в Социалния дом в с. Кошарица,  както и център за социална рехабилитация и интеграция към него.  

  Кметът на Общината Николай Димитров направи обосновка на предложения проекто-бюджет за 2008 година. Той е в размер на 69 028 600 лв и  ще покрие напълно реализирането на заложените в програмата цели за изпълнение. Г-н Димитров подчерта, че Община Несебър е една от малкото общини в България, която дофинансира училищата и детските заведения, като за 2008г са отделени с 40% повече средства в сравнение с изминалата година. В бюждет  2008 са предвидени 130 000 лв за хемодиализно болни жители на Общината , като тази сума е два пъти по-голяма от 2007г. За първи път бюджетни средства са предвидени за превенция на употребата на наркотици, насилието и агресията сред малолетните и непълнолетните в общината, както и за създаването на така необходимата детска Млечна кухня. Общината ще продължи да подпомага родителите живеещи в Несебър с еднократната финансова помощ от 2 000 лв за всяко новородено дете.

 През 2008г е предвидена и сумата от 400 000 лв за закупуването на линейка и противопожарен автомобил, които да обслужват старата част на Несебър.

Зам.кмета "Бюджет и финанси" Иван Гургов, допълни че преди да бъде изготвен окончателно проекта за бюджета и внесен за гласуване от Общинския съвет, в периода  27.02 до 06.03 по график в селищата на общината, бе проведено и неговото обществено обсъждане.

Едва 9% са приходите от държавния бюджет, които ще постъпят в общинската хазна. Останалите 91% преставляват собствени приходи.

Като цяло макрорамката на бюджет 2008 е завишена с 8% спрямо предходната година и основния принцип заложен в изготвянето му е един добър баланс на разумен и социален диалог във всички сфери на обществения живот на Община Несебър.

С пълно мнозинство, и напълно единодушно, съветниците приеха бюджета на Община Несебър за 2008г.

Преди да закрие заседанието, след успешно приключилата сесия, председателят на Общинския съвет Благой Филипов покани  всички присъстващи на обяд по повод рождения си ден.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА НА OДK-НЕСЕБЪР

Дата: 22.03.2008 г.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-НЕСЕБЪР, взриви с аплодисментите на горди родители залата на читалището в събота, 22 март.

Децата от различните школи и кръжоци от ОДК с основателна гордост и самочувствие, изнесоха един блестящ концерт - и танците, и песните, и костюмите и прекрасно декорираната сцена - всичко говореше за неудържимия ентусиазъм на децата и за безрезервната отдаденост на техните ръководители!

От името на Общинската администрация и от Кмета на Община Несебър децата , които посещават ОДК - Несебър получиха подарък Мулти медия. Директорът, г-жа Мима Петрова, получи грамота за заслугиге й за развитието и утвърждаването на ОДК и награда - пътуване до страната на фестивалите, танците и дръзките художници - Испания. Благодарствени писма и златни значки за откриване и развитие на талантите на несебърските деца, получиха и заслужилите дългогодишни учители и кръжок - ръководители в Общинския детски комплекс - Несебър / приемник на Пионерския дом, Центъра за работа с деца / Костадинка Панайотона Костадинова, Минка Кирова- дружинен ръководител - Несебър, Бонка Хараламбова - дружинен ръководител - Обзор, Елена Янева - дружинен ръководител и кръжок- ръководител, Елена Василева Димитрова - дружинен ръководител - Морски санаториум и кръжок - ръководител, Елена Николова Илиева - дружинен ръководител - Морски санаториум и кръжок - ръководител, Пенка Желева - с. Гильовца - кръжок - ръководител - автентичен фолклор, Михаела Георгиева - изобразително изкуство, Антония Йорданова - краезнание, Руска Димова -Дискусионен клуб, Инж. Галина Иванова - информационни технологии

Нелка Бяндова - английски език, Вокална група „Морски звездички”- Панайот Катрафилов, Дима Драмова, Таня Илинова, Класически балет-Добринка Бахова, Школа по спортни танци „Фантазия”-Катя Дончева Атанасова, Тодор Дончев Атанасов, Студио за модерни танци „Звезди”-Антон Стоянов

 

 

Дата: 18.03.2008 г.

На 19.03.2008г. ( сряда ) Общински съвет – Несебър ще обсъжда бюджета на Общината за 2008г. Предварителна информация: Бюджетът на Община Несебър за 2008г. е социално и инвестиционно ориентиран.

Основни приоритети при съставянето и изпълнението на бюджета за 2008г. са: осигуряване на средства, необходими за подготовка и внасяне на проекти за финансиране със средства от Eвропейските фондове /осигуряване на теренна и проектна готовност/; осигуряване на средства за решаване на важни и неотложни екологични проблеми; осигуряване на средства за изграждане на обществени обекти със социална насоченост; развитие на социалната инфрастуктура – това включва разширяване на детските градини и училищата, доизграждане на Здравната къща в гр.Несебър, подобряване условията на живот в Социалния дом в село Кошарица и др.

Всичко това намира отражение в програмата за проектиране, която е в размер на 2 320 500лв. и строителната програма на стойност 25 872 300лв., в това число за текущ ремонт 5 172 200лв. В строителната програма са залегнали обществено значими обекти като: доизграждане на ВиК съоръжения в жк.”Черно море” и тилните селища на Общината; благоустрояване на нови улици и комплекси и други.

Проекто - бюджета на Община Несебър за 2008 е в размер на 69 028 600лв. Макрорамката на бюджет 2008г. е завишен с 8% спрямо предходната година.

Приходите от държавния бюджет възлизат на 7 632 944лв. или държавата осигуря само 9% от приходната част на бюджета на Общината. Останалите 91% представляват собствени приходи.

Община Несебър е една от малкото общини на територията Р.България, която дофинансира училища и детски заведения, като през 2008г. ще се отделят 40% повече средства за дофинансиране спрямо предходната. В това увеличение, не влизат инвестиционните разходи, които са в размер над 2 000 000лв. и ще се разходват за ремонти и разширяване на съществуващата учебно – техническа база.

Общината ще подпомогне с 376 000лв. дейността на читалищата.

Предвижда се с бюджета финасово да се подпомогнат хемодиализно болни жители от общината със сумата от 130 000лв., като сумата през 2007 г. е била 50 000лв.

И през 2008г. ще запазим еднократната финансова помощ за раждане в размер на 2 000лв. на дете.

За първи път в бюджета на Община Несебър са предвидени средства за превенция на употребата на наркотици, насилието и агресията сред малолетните и непълнолетните в общината.

След приключване на основния ремонт на столовата база в СОУ „Любен Каравелов” – гр.Несебър, ще стане възможно увеличаването на капацитета на Домашния социален патронаж и създаването на така необходимата Млечна кухня за подрастващите.

През месец май ще започне да функционира така отлагания през годините Център за социална рехабилитация и интеграция, който ще обслужва децата с проблеми.

Предвидени са средства за закупуване на линейка – 100 000лв. и противопожарен автомобил – 300 000лв.

 

Кушиите на Тодоровден са традиция в Община Несебър

Дата: 15.03.2008 г.

Първата събота след Сирни Заговезни по традиция се отбелязва денят на св. Тодор. Според преданията този ден е посветен и на конете, поради което се нарича още конски Великден. Легендата за Св. великомъченик Тодор Тирон разказва, че светецът се яввил на цариградския архиепископ Евдоксий, за да осуети коварния план на император Юлиан Отстъпник да напръска тайно с кръв от идолски жертви всички постни храни на пазара на християните и по този начин да оскверни строгия им пост 40 дни преди Великден. За светеца се носи и преданието, че на деня си той облича девет кожуха и отива при Бог да проси за лято. В иконографията светецът е представен като ездач на бял кон и затова на този ден по традиция се правят конни надбягвания, наричани още надбързвания или кушии.

Както в цялата страна, така и жителите на Община Несебър, спазвайки обичаите почетаха паметта на св. Тодор Тирон с конни надбягвания, които бяха организирани по традиция в селата Тънково и Кошарица. С тържественводосвет отслужен от Отец Петър и Отец Димитър, започна честването на големия християнски празник.

 На него присъстваха г-жа Мария Белински - зам. кмет "Устройство на територията, капитално строителство и контрол върху строителството", г-н Иван Гургов - зам.кмет "Бюджет и финанси", кметът на кметство Тънково г-н Христо Николов, кметът на  с. Кошарица г-н Павел Павлов, както почти всички жителите на селищата  и техни гости от цялата Община Несебър.

 В  село Тънково конните надбягвания се провеждат за 4 ти пореден път по инициатива на кмета г-н Николов. По обед мъжете и ергените изведаха конете, добре назобени и накичени, готови за надбягването, което се състоя в западната част на селото. В надпреварата се включиха 8 момчета. На първо място в надбягването с дължина 2000м излезе конят Вихър с ездач Велико Димитров. Съгласно традицията победителят получи парична награда от 100 лева и грамота за участие, а конят - 200кг зърно от ЗПК „Несебър”.


Тодоровата кушия в с.Кошарица започна още от сутринта с традиционни  песни и хора в центъра на селото, където жени раздаваха обредни хлябове приготвени още преди изгрев слънце, а кмета г-н Павлов почерпи с вино всички свои съжители. Тук освен традиционната кушия с коне се проведе още надбягване и с каруци, теглени от коне.  Надпреварата се състоя от 3 гонки, в които взеха участие общо 17 участника -11 жокеи на коне и 6 каруци. По стара традиция, за здраве и добър приплод, преди старта, конете бяха захранени с царевица и зоб.  В първата гонка на старта застанаха  6 ездачи със своите коне, но най-бързо до финала достигна коня на Ангел Митков, следван от Алекси Маринов и Киряк Ангелов. Във вторият старт участваха  5 ездача, като първото място си оспорваха двама братя, но в последните метри до финала преднина взе по-големият -  Йордан Тошков, на второ място се класира Данчо Тошков, а трети остана коня на Ангел Митков. Третият етап от състезанието бе най-зрелищен за многобройната публика. В кушията с каруци премериха сили петима души, но най-бързо и безаварийно, първи финаната линия премина Калуд Христов. Освен с много песни, хора и веселие, Тодоровден приключи и с парични награди за първенците в конните състезания.

 

160-годишнина от обявяването на Унгария за независима демократична държава

Дата: 14.03.2008 г.

Кметът на Община Несебър Николай Димитров и зам.кметът по евроинтеграцията Георги Манолов поднесоха венци в Будапеща в памет на героите от Унгарската национална революция от 1848-1849 година.

Те взеха участие в официалните тържества по повод 160-годишнината от обявяването на Унгария за независима демократична държава. Поканата е от кмета на XVIII район* на Будапеща г-н Ласло Мещер. „Община Несебър е изградила вече традиции във връзките си с Общината на Осемнадесети район и ние ще продължим добрите практики на обмен в културната сфера.” – каза г-н  Димитров на работната среща с кмета Мещер – „Като Община, която е вече част от Европейската общност ще разчитаме на опита Ви с европейските програми, най-вече в социалната сфера. Ще разчитаме на помощта Ви за привличане на инвеститори от Унгария в нашата Община и разбира се на повече туристи.”

Николай Димитров и Георги Манолов присъстваха като официални гости на кмета  Мещер в церемонията по връчването на местните награди за граждански заслуги.

* XVIII на Будапеща се присъединява към Столична Област Будапеща през 1950 година. В момента районите на столицата са 23, всеки от които със самостоятелно управление, с пряко избиране на районен общински съвет и районен кмет. Осемнадесети район е с територия от 40 кв.км и в него живеят над 100 хил. души. Общината на XVIII район е побратимена с Община Несебър от 2004 година.

Дарение на нови национални костюми

Дата: 12.03.2008 г.

Дарение на нови национални костюми, направи г-жа Райна Велинова Стойкова, на децата от Обединена Общинска школа по изкуствата в гр. Несебър. Народните носии са характерни за ихтиманския регион и децата ще ги облекат за първи път в предстоящия скоро концерт по случай 25 години от създаването на школата.

Райна Стойкова е родом от с.Долни Пасарел, Софийско, но вече 40 години живее в гр.Несебър.
Щастлива и горда е с двете си внучки от Несебър : Теодора Михайлова - ученичка в 5-ти клас и Радина Михайлова - ученичка в 1-ви клас, които учат български народни танци в школата по изкуства в гр.Несебър.
" Безкрайно съм щастлив, че все още има такива сърцати и родолюбиви българи като г-жа Райна Велинова Стойкова. С поклон и желая от все сърце здраве и дълголетие!" - сподели своята благодарност г-н Денислав Кехайов - Директор на школа по изкуствата-Несебър.

ОБЛАСТНО ЗВЕНО „Изпълнение на наказанията”

Дата: 11.03.2008 г.

На 29.02.2007г. в гр. Несебър отвори врати ОБЛАСТНО ЗВЕНО „Изпълнение на наказанията” гр. Бургас, сектор „Пробация” , звено Несебър.

Наказанието „пробация” е нов вид наказание, алтернативно на лишанването от свобода.

Налага се на лица, извършили престъпление с ниска степен на обществена опастност / за които се предвижда наказание”лишаване от свобода до три години/. В чл. 42а от Наказателния кодекс това наказание е определено като съвкупност от ограничителни мерки за надзор и въздействие без лишаване от свобода.

Тези мерки включват:

Задължителна регистрация по местоживеене

Периодични срещи с пробационен служител

Включване в квалификационни курсове и програми за обществено въздействие

Забрана за посещение на посочени в присъдата мест, райони и заведения

Безвъзмезден труд в полза на обществото

В проектозакона за измениение и допълнение на НК се предвиждат и следните мерки

Поправителен труд

-Провеждане на лечение в съответствие с медицински предписания : наркомания, алкохолизъм, инфекциозни заболявания

възстановяване на щети от престъплението

Целта на пробационния надзор е да допринася за намаляване на коефициента на престъпността в обществото и да възпира лицата, поставени на пробация от извършването на нови криминални правонарушения

От 01.01.2005г. всеки български съд налага наказание „пробация”.

В Пробационна служба Несебър се намира на адрес: гр. Несебър, ул. „Струма”№ 6

 

8-ми март

Дата: 10.03.2008 г.

Послучай един от най-хубавите пролетни празници – Деня на жената Осми март, кметът на Несебър, г-н Николай Димитров пожела здраве, щастие, много обич и усмивки на всички дами от Общината.

Послучай един от най-хубавите пролетни празници – Деня на жената Осми март, кметът на Несебър, г-н Николай Димитров пожела здраве, щастие, много обич и усмивки на всички дами от Общината и изпрати торти  на всички места в Несебър и съставните селища, където дамите от пенсионерските  клубове си бяха организирали тържества. Тортите бяха поднесени лично от секретаря на Общината г-жа Ели Кирилова и г-жа Руска Узунова - старши експерт отдел "Култура".

На всяко едно празненство, във всяко едно селище на Общината, дамите бяха  поздравени  и с осмомартенски празничен концерт,  който поднесаха  децата от самодеен фолклорен състав при читалище" Саморазвитие" в с. Тънково с ръководител Владимир Данаилов, а  децата от Общинския детски комплекс гр. Несебър - Мартин Колев и Яна Илинова от вокална група "Морски звездички", Виктория Димитрова - класически балет и  танцово студио "Звезди", поднесаха своите празнични  изпълнения на дамите в гр.Обзор.

В с.Равда, Международния ден на жената бе отбелязан с празничен коктейл даден от кмета на селището г-н Андон Бакалов.

Кметът на Община Несебър г-н Николай Димитров, зам. председател на Асоциацията на Българските Черноморски Общини.

Дата: 07.03.2008 г.

На 6 март 2008 г. в заседателната зала на Хотел „Планет бест Уестърн” в гр. Варна от 10.30 часа се проведе редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Асоциацията на Българските Черноморски Общини.

На заседанието присъстваха представители на 19 общини, от 21 от общините-членове на Асоциацията. 

На заседанието бе избран нов Управителен съвет на сдружението, което се състои от 7 членове:

1. г-н Кирил Йорданов – Кмет на община Варна

2. г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас

3. г-н Красимир Кръстев – Кмет на Община Шабла

4. г-н Атанас Стоилов – Кмет на Община Аксаково

5. г-н Борислав Натов – Кмет на Община Долни Чифлик

6. г-н Николай Димитров – Кмет на Община Несебър

7. г- н Иван Иванов – Кмет на Община Малко Търново

По време на заседанието бе представена информация за дейността на Асоциацията през изминалия мандат, бяха представени реализираните до момента, както и проектите по  които организацията работи. Приет бе финансовия и техническия отчет за работата на организацията за 2007 година.

Общото събрание взе решение в периода 2008 – 2009 година към Асоциацията да бъдат сформирани пет постоянние експертни комисии:

-   Постоянна експертна комисия по закони и правилници за прилагането им;

-   Постоянна експертна комисия по устойчиво развитие и устройство на територията;

- Постоянна експертна комисия по управление на проекти и международни партньорства;

-   Постоянна Експертна комисия по енергийна ефективност;

-  Постоянна Експертна комисия по бюджет и финанси.

 

 

След Общото събрание бе проведено първото заседание на новоизбрания Управителен съвет, на който бе избран Председател и заместник председатели на Сдружението.

За Председател на Управителния съвет на Асоциацията бе избран г-н Атанас Стоилов – кмет на Община Аксаково. За заместник председатели на Асоциацията бяха избрани г-н Николай Димитров – кмет на Община Несебър и г-н Красимир Кръстев – Кмет на Община Шабла. 

 

 

Управителният съвет се избира за период от две години.

 

 

Несебър отбеляза 130 години от Освобождението на България

Дата: 04.03.2008 г.

Честването на Националния празник на България 3 ти март в Несебър започна с заупокойна литургия и света панихида в памет на загиналите за Освобождението на България в храм "Св. Успение Богородично".

Пред портите на Стария град в 11ч, слово за празника произнесе кмета на Община Несебър  г-н Николай Димитров, след което заедно с председателя на Общинския съвет г-н Благой Филипов, тържествено вдигнаха националния ни флаг. Своята почит към  всички Руски, Украйнски, Финландски и Български опълченци дали живота си  за свободата на майка България, отдадоха представители на местната власт, жители и гости на града.

    Венци и цветя от името на Общината и признателните поколения бяха поднесени на  паметника на Левски в морския парк, паметника на бежанците от Македония и Тракия, и паметника на загиналите по време на Първата и Втора Световни войни, известен още като войнишкия паметник.

   Под музикалния съпровод на оркестър "Сакар", децата от фолклорния ансамбъл към Обединена школа по изкуствата изнесаха празничен концерт, който завърши с пищно хоро.

    По инициатива на кмета на гр.Несебър, тържества по повод Националния празник бяха организирани във всички селища на Общината, по време на които бяха раздадени над 600 значки с българския трибагреник, за да покажем гордо на света своята идентичност и уникалност.

   Тържественото честване на празника завърши с официален прием даден от кмета на Общината г-н Николай Димитров. Приемът бе подготвен от екипа на хотлски комплекс Биляна бийч, а сервизът бе възложен, по покана на г-н кмета, на  учениците от СПТУ по туризъм "Иван Вазов" - Слънчев бряг. Високата класа на обслужване, която те показаха, доказа още веднъж качествата на местната школа по туризъм.