Общински детски комплекс - Несебър
Несебър к-с “Младост” 62     тел. факс 0554 / 45952
e-mail: odk@abv.bg        festivali@nesebar.bg          

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ“ НЕСЕБЪР - ОСТРОВ НА ИЗКУСТВАТА ” - 2018 г.

П Р О Г Р А М А

От 1 - 2.07.2018 г.                   Регистрация на групите в Общински детски комплекс – Несебър /к-с „Младост” 62/
11.00 , 13.00 и 15.00 ч.           Технически  конференции

2.07. 2018 г.         19.30 ч.       Откриване на фестивала
18.30 ч. Извозване на участниците до Стария Несебър     
представяне на участниците и празнична програма на сцената на Амфитеатъра      

3.07. 2018 г.         11.00 ч.       Среща с Кмета на града в сградата на старото кметство

 

3, 4 и 5                  16.30 ч.       Конкурсна програма - Амфитеатър  /виж по-долу подробно, кликни на Конкурс/

6.07.2018 г.                    11.00 ч.       Конференции с жури по раздели в сградата на старото кметство
19.00 ч.      Награждаване и Гала – концерт  - Амфитеатър

7.07.2018 г.                    19.30 ч.       Фестивален концерт - Амфитеатър

 

 

 

 

„Амфитеатър”
3.07.2018 г.

 

16.30 ч. - репетиция
17.30 ч. - Конкурс

Съвременни танци
1 в.гр.- групи, дуети, соло   

Забавна и естрадна песен  
1 в.гр. – соло

Академичен вокал

Ориенталски танци            

19.30 ч. - репетиция
20.30 ч. - Конкурс

Улични танци            

Народни танци
1 в.гр.-групи               

Забавна и естрадна песен
1 в.гр. – групи, дуети 
               

 

„Амфитеатър”
4.07.2018 г.

16.30 ч. - репетиция
17.30 ч. - Конкурс

Характерни танци    

Съвременни танци
1 в.гр. – групи                   

Забавна и естрадна песен   
1 в.гр. – соло

19.30 ч. - репетиция
20.30 ч. - Конкурс

Народна песен            

Стилизирани танци     

Забавна и естрадна песен
1в.гр. - соло

„Амфитеатър”
5.07.2018 г.

16.30 ч. - репетиция
17.30 ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен  
1 в.гр. - соло

Съвременни танци
2 и смесена в.гр.     
     

19.30 ч. - репетиция
20.30 ч. - Конкурс

 

Народни танци
2 в.гр.-групи; Смесена в.гр.       

Спортни танци                               

Забавна и естрадна песен                  
2,3,4 в.гр. – групи, соло

„Амфитеатър”
6.07.2018 г.

11.00 ч.

Конференции с жури по раздели
в сградата на старото кметство

19.00 ч.

Награждаване
Гала концерт

„Амфитеатър”
7.07.2018 г.

19.30 ч.

Фестивален концерт на участниците