ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ЧИТАЛИЩА, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ООШИ, ОДК, НЕСЕБЪР СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ www.visitnessebar.org www.visitnessebar.bg

ДОКУМЕНТИ, КОНТАКТИ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”, МКБППМН, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, МЛЕЧНА КУХНЯ: Деца от 10м. до 1г., Деца от 1г. до 3г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДОКУМЕНТИ, ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Новини

Община Несебър

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Несебър организира срещи с ученици от трети и пети клас от ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Обзор. С по-малките бе засегната темата „Правилата на поведение на учениците в обществото“. На децата бе поднесена информация за начините на общуване, за правилата и границите на взаимодействие в общността и за значението на контакта с околните.
Публикувано на 28.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

Доброволците от Български младежки Червен кръст в несебърското училище СУ „Любен Каравелов“ Деница Яръмова и Симона Дончева проведоха уроци по Първа долекарска помощ в 9 „а“ и в 8 „б“ клас. Младите червенокръстки разполагат със специален сертификат за провеждане на обучения сред своите връстници. От специално подготвената презентация учениците научиха каква е спасителната верига при оказване на първа медицинска помощ на пострадали в различни ситуации. Разбраха какво включва протоколът Dr. ABC. Подробно бе описана и разиграна ситуация при изпадане в безсъзнание.
Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ВОДАТА В С.РАВДА

Водоподаването в село Равда ще бъде прекъснато на 27 и 28 януари (четвъртък и петък) от 8 до 16 часа, съобщава „ВиК- Бургас“ ЕАД. Временното спиране на услугата е във връзка с дейностите по подмяна на водопроводната мрежа по улица „ Св. св.Кирил и Методий“ в населеното място.
Публикувано на 26.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

Училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Свети Влас съвместно с THINK FORWARD си постави амбициозната задача да реновира сутерена на сградата си. Заради мащабите, през 2021-ва година бе реализиран първият етап от проекта – вече са факт изследователската лаборатория и работилницата за аналогово моделиране, които са част от своеобразния научен център, в който се превръща обновяващото се помещение.
Публикувано на 26.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър започва ремонтни дейности на тротоара по улица „Иван Вазов“ от пресечката с „Отец Паисий“ до Здравната къща. През миналата година бе извършена подмяна на тротоарната настилка и бордюрите по дължината на улица „Иван Вазов“ от ъгъла й с ул. „Зорница“ до заседателната залата на общинския съвет. От ремонтните и дейности се възползваха и доставчиците на интернет и други комуникационни и битови услуги, които подмениха подземната си инфраструктура.
Публикувано на 25.01.2022 от Пресцентър Община Несебър
Powered by CuteNews


Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
На Портала за обществени консултации са публикувани проекти за изменение на правилниците за дейността на общински предприятия "БКСО": https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6569. и "Управление на отпадъците - Несебър": https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6573. В срок до 27.01.2022г. - за ОП "БКСО" и до 28.01.2022г. - за ОП "УО-Несебър" Общинска администрация приема предложения и становища.

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър:https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6566. В срок до 21.01.2022г. предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: contacts@nesebar.bg

Фотоконкурс на тема „Рибарските практики по Българското Черноморие“ – Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
https://www.unesco-centerbg.org/2021/07/13/photo-contest/


Създадена е Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД - безплатна за всички потребители. Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита. ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните.
Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2021 от Пресцентър Община Несебър
Предоставяме на Вашето внимание Заповед № 1558 / 28.10.2020 г. на кмета на община Несебър Николай Димитров относно районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

ЗАПОВЕД № 1558 / 28.10.2020 г. На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1558/ 28.10.2020 год.
От 01.09.2019г. започва предоставянето на механизма лична помощ Хората с увреждания могат да подават заявления за ползване на лична помощ. На база на влезлите в сила Закон за личната помощ и Наредба за включване в механизма лична помощ се регламентира кой има право на тази помощ и как ползвателите да се включат в механизма .
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 12.07.2019 от Пресцентър Община Несебър
Приемната грижа се различава от осиновяването. Тя представлява настаняване и отглеждане на деца, чиито родители поради различни причини не могат да се грижат за тях. Целта на приемната грижа е да задоволи физическите, емоционалните и социалните потребности на децата в „заместващо” семейство, докато стане възможно връщането им в биологичното семейство. Приемните родители заедно със социалните работници се стремят да помогнат настанените деца да се научат на постоянство, да получат сигурност и да се радват на благополучие.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

В изпълнение на основна дейност по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г., финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”, е изготвен предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
В предварителния вариант на актуализираната общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10), с цел - достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община  Несебър, се определят основните източници на замърсяване на територията на общината и се предлагат адекватни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
На основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/ 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Несебър осигурява достъп до Програмата на всеки заинтересован гражданин и организация на интернет  страницата на на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/. Всеки може да подаде своите препоръки или мнение на електронния адрес на отдел „Екология“: ekomania@abv.bg.


Предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
Публикувано на 08.06.2018 от Пресцентър Община Несебър


ДРУГИТЕ ЗА НАС:


Официални филми на Община Несебър