ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ЧИТАЛИЩА, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ООШИ, ОДК, НЕСЕБЪР СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ www.visitnessebar.org www.visitnessebar.bg
РИТУАЛНИ ЗАЛИ

ДОКУМЕНТИ, КОНТАКТИ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”, МКБППМН, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, МЛЕЧНА КУХНЯ: Деца от 10м. до 1г., Деца от 1г. до 3г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДОКУМЕНТИ, ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Новини

Община Несебър


ПОКАНА

Община Несебър и ОДК Ви канят на тържественото откриване на новата учебна година на Общински детски комплекс - Несебър. Събитието ще се състои в неделя, 1 октомври, в Южния парк в Новия град от 11 часа.


Публикувано на 29.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

В игри и забава, децата от ДГ „Слънце“ отбелязаха „Дни на безопасността на ROADPOL“. Те показаха знания за безопасно придвижване на пътя като пешеходци и в ролята на „шофьори“. Тази година е поредната, в която образователното заведение се включва в инициативата с разнообразни тематични активности. В резултат на проведената обучителна ситуация децата обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение.
Публикувано на 29.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

Нови придобивки правят впечатление в несебърското село Баня. В населеното място са поставени комбинирана маса за шах и табла с пейки отстрани и тенис маса, разположени в двора на училището. Монтиран е и фитнес на открито в парка на Баня. Пак там има и мини площадка с катерушки.

Публикувано на 28.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава, че от днес, във връзка с планиран ремонт на помещенията на Спешна помощ в Здравна къща - Несебър, Центърът за спешна медицинска помощ се мести в сградата на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ – Слънчев бряг.

Публикувано на 28.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

Днес министърът на спорта доц. др. Димитър Илиев и заместник-кметът на Община Несебър Иван Гургов и откриха Европейска седмица спорта -“Be active”, организирана от министерството за девета поредна година. Несебър е един от петте града в България, избрани да презентират инициативата на Министерството на младежта и спорта.
Събитията, включени в Европейска седмица спорта, са посветени на насърчаване и подобряване на физическата активност на гражданите и популяризиране на здравословното хранене.
Публикувано на 28.09.2023 от Пресцентър Община Несебър
Powered by CuteNews


Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


Комисията по стипендиите (определена със заповед на кмета на общината № 2252/24.09.2021 г.) съобщава, че от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г., на гише № 1 във Фронт офис 2 (Направление „Общинска собственост и хуманитарни дейности“) на община Несебър, се приемат документи за стипендии по чл. 18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър. Искането и приложените към него копия на документи за класиране на международни, национални и регионални конкурси, олимпиади и състезания в областта, за която се кандидатства, могат да се изпращат и по електронен път – сканирани, на имейл contacts@nesebar.bg . Предвид предстоящите местни избори, заседанието на Комисията по стипендиите ще се проведе през втората половина на месец ноември 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Директор дирекция
„Здравеопазване, образование и социални дейности”

Създадена е Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД - безплатна за всички потребители. Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита. ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните.
Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

В изпълнение на основна дейност по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г., финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”, е изготвен предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
В предварителния вариант на актуализираната общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10), с цел - достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община  Несебър, се определят основните източници на замърсяване на територията на общината и се предлагат адекватни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
На основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/ 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Несебър осигурява достъп до Програмата на всеки заинтересован гражданин и организация на интернет  страницата на на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/. Всеки може да подаде своите препоръки или мнение на електронния адрес на отдел „Екология“: ekomania@abv.bg.


Предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
Публикувано на 08.06.2018 от Пресцентър Община Несебър


ДРУГИТЕ ЗА НАС:


Официални филми на Община Несебър